Contact us : info@vestman.ee
Juuli ja august metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Juuli ja august metsanduses

Augustis valmisid aastaraamatu „Mets 2018“ kolm  esimest peatükki, millega saab tutvuda siin – metsavarud, raied ja keskkond. Kogu aastaraamat valmib aasta lõpuks. [1] Kliimamuutused Viimasel…

Loe edasi

Mai ja juuni metsanduses

Mais ja juunis arutleti mitmete metsandusega seotud teemade üle – üraskikahjustused kuusikutes, raierahu kehtestamine ja metsanduse arengukava koostamine. Lisaks ilmus paar uudist suurematest investeeringutest metsandussektoris.…

Loe edasi
Aprill 2019 metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Aprill 2019 metsanduses

Aprillis toimus metsanduse visioonikonverents 2019, mida saab järgi vaadata siit. [1] Potentsiaalsed vääriselupaigad ja raierahu Maalehes ilmus artikkel, milles selgitati potentsiaalsete vääriselupaikade nimekirja olemust. Potentsiaalsete…

Loe edasi
Märts 2019 metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Märts 2019 metsanduses

Metsade majandamine Märtsis ilmus mitmeid artikleid kuuse-kooreüraskist, nimelt on käesoleval aastal suurem oht kuuse-kooreüraski kahjustusteks. Tulenevalt, eelmise aasta soojast suvest, jõudis kuuse-kooreürask ilmale tuua mitu…

Loe edasi
November 2018 metsandussektoris
Foto: Karl Gerhard Kevvai

November 2018 metsandussektoris

Puiduturg ja maahinnad III kvartalis olid raieks väga head ilmastikuolud ja puidu hinnad püsisid jätkuvalt kõrged. Hinnad tõusid okaspuupalkidel ja - paberipuul, kasepakul ja -…

Loe edasi

September ja oktoober 2018 metsandussektoris

Metsade majandamine Praegu soodustatakse toetustega metsaühistutel erametsade sertifitseerimist. Sertifitseerimise eesmärgiks on majandada metsi jätkusuutlikult. [1]  Lisaks kasvab järjest nõudlus sertifitseeritud metsamaterjali järgi ning sertifikaadi omamine…

Loe edasi

Juuni 2018 metsandussektoris

Mis toimus juunikuus eesti metsanduses -  lõpetati Est-For Investi eriplaneering, räägiti arengukavast, metsauuendamisest, kaitsealustest metsadest ning oli mitmeid metsatulekahjusid. Kõigest nüüd järgemööda. Juunikuus tõusis teemakorrale…

Loe edasi

Mai 2018 metsandussektoris

Mai kuu on õige aeg metsa uuendamiseks ja hooldamiseks Mai kuus jätkus metsaistutus. RMK tutvustas uut metsaistutusmasinat, mis on Skandinaavias juba ammu kasutusel, aga Eestis…

Loe edasi

Müüme kasvavat metsa

Pakume müügiks kasvava metsa raieõigust, täpsem info ning oksjonil osalemine läbi Maaturg.ee portaali: Urnsaare, Viljandimaa (tähtaeg 02.05.2018) Rimmu-Alliku, Viljandimaa (tähtaeg 02.05.2018) Undimetsa, Viljandimaa (tähtaeg 02.05.2018) Uuetoa,…

Loe edasi

Passiivsest metsaomanikust teadlikuks metsamajandajaks

Viimasel ajal on seonduvalt metsandusvalkonnaga kõlapinda leidnud mitmed teemad- metsade majandamine lähtuvalt uuendustega metsaseaduses, raietegevuse mõju linnustikule ning ebaeetiline äritegevus metsandusmaastikul. Maakatastri ja kinnistusregistri 2015.aasta…

Loe edasi

Lapsed suveks tööle

Vestmani ettevõtetel on kindel veendumus ja soov oma põhitegevusaladelt, mis on metsamaa ost ja haldamine ning põllumaade ost ja haldamine, saadavast tulust panustada konkreetne osa…

Loe edasi
  • 1
  • 2
Sulge menüü