Raieõiguse ost

  • Post category:Blogi

Raieõiguse ost aitab metsa omanikul kasumis püsida Sisuliselt tähendab raieõiguse ost, et omanikku vahetavad kinnistul kasvavad puud, mis vastavalt kehtivatele nõuetele raietööde käigus maha võetakse…

Loe edasiRaieõiguse ost

Mai ja juuni metsanduses

Mais ja juunis arutleti mitmete metsandusega seotud teemade üle – üraskikahjustused kuusikutes, raierahu kehtestamine ja metsanduse arengukava koostamine. Lisaks ilmus paar uudist suurematest investeeringutest metsandussektoris.…

Loe edasiMai ja juuni metsanduses
Read more about the article Aprill 2019 metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Aprill 2019 metsanduses

Aprillis toimus metsanduse visioonikonverents 2019, mida saab järgi vaadata siit. [1] Potentsiaalsed vääriselupaigad ja raierahu Maalehes ilmus artikkel, milles selgitati potentsiaalsete vääriselupaikade nimekirja olemust. Potentsiaalsete…

Loe edasiAprill 2019 metsanduses
Read more about the article Märts 2019 metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Märts 2019 metsanduses

Metsade majandamine Märtsis ilmus mitmeid artikleid kuuse-kooreüraskist, nimelt on käesoleval aastal suurem oht kuuse-kooreüraski kahjustusteks. Tulenevalt, eelmise aasta soojast suvest, jõudis kuuse-kooreürask ilmale tuua mitu…

Loe edasiMärts 2019 metsanduses

August 2018 metsandussektoris – muutused puiduturul ning metsameeste-ja teadlaste arvamus metsandusest

Puiduturg II kvartalil olid puiduturu hinnad jätkuvalt kõrgelt, kuid siiski osade sortimentide hinnad olid väikeses languses. Hinnad langesid männipalkidel- ja peenpalkidel, kuusepalkidel- ja peenpalkidel, kasepakul-ja…

Loe edasiAugust 2018 metsandussektoris – muutused puiduturul ning metsameeste-ja teadlaste arvamus metsandusest