You are currently viewing Põllumaa müük

Põllumaa müük

  • Post category:Blogi

Tasuta konsultatsioon

Tasuta konsultatsiooni saamiseks täida kõrvalolev kontaktivorm.
Konsultatsiooni saate ka helistades numbril 5515005 või kirjutades e-posti aadressile maa@vestman.ee

Põllumajandusmaa on oluline ressurss, mis toetab põllumajandussektorit ja mõjutab suuresti kohalikku majandust. Põllumaa müük on keerukas protsess, mis nõuab põhjalikku turu tundmist ja seadusandluse mõistmist.

Põllumaa tüübid ja nende kasutus

Põllumaa võib jaguneda erinevateks tüüpideks sõltuvalt selle kasutusest ja asukohast. Näiteks:

  • Haritav maa: Kasutatakse peamiselt põllukultuuride kasvatamiseks.
  • Karjamaa: Sobib loomakasvatuseks ja karjatamiseks.
  • Mitmekülgne põllumaa: Kombinatsioon haritavast maast ja karjamaast.

Põllumaa väärtuse mõjutajad

Põllumaa väärtust mõjutavad mitmed tegurid:

  1. Asukoht ja ligipääsetavus: Lähedus suurematele teedele ja turgudele.
  2. Muld ja viljakus: Muldade kvaliteet ja sobivus erinevatele põllukultuuridele.
  3. Veega varustatus: Juurdepääs veeressurssidele ja niisutussüsteemidele.
  4. Pindala suurus: Suuremad maatükid võivad olla atraktiivsemad suurtele põllumajandusettevõtetele.
pollumaa-muuk