Põllundus

Mahepõllumajandus

Põllumajandustootmisega tegeleb  AS-i Põlluvara tütarettevõte OÜ Viljatootja, kes kasvatab tera- ja kaunvilja ning õlikultuure Tartu- ja Põlvamaa põldudel. Osaühingu tootmiskompleks asub Kastre vallas, Lääniste külas. 

Lähtuvalt meie kontserni missioonist, aidata kaasa roheliste tehnoloogiate levikule, kasutab ettevõte taimekasvatuses alates 2010. aastast 100% mahetootmise põhimõtteid. 

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduses seotakse süsinikku mulda ja vähendatakse kliimamuutusi ning kulutatakse vähem energiat.

Meie taimekasvatuse põhiartikliteks on mahekaer, -rukis, -nisu, -uba, -hernes ja -rüps. Kokku on ettevõtte kasutuses ligikaudu 1350 ha põllumaad. Muldade viljakuse parandamiseks kasvatame ka haljaskultuure.

Toodangu turustamiseks oleme astunud Eesti mahetootjaid koondavasse tulundusühistusse Wiru Vili, kes korraldab mahetoodangu kokkuostu ja ühismüüki, et realiseerida toodang põllumehe jaoks parima hinnaga. Suur osa ühistu poolt kokku ostetavast mahetoodangust läheb ekspordiks teistesse Euroopa riikidesse.

OÜ-l Viljatootja Saksa suurima maheorganisatsiooni Bioland sertifikaat, mille standardid ületavad EL mahetootmise nõudeid. Läbi Biolandi kasutatakse meie rüpsiõli HIPP lastetoitude valmistamiseks.

2016. aastast alates oleme investeerinud start-up ettevõttesse OÜ E-Agronomkes arendab maailmas ainulaadset põllumajandustarkvara, mida kasutab juba suur osa Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Poola, Taani ja Kanada teraviljatootjaid. Ettevõtte tegemistest saab lugeda nende kodulehelt.

Põllundus

AS Põlluvara

põllumaade ost

Vello Teor

Juhataja

Telefon: +372 385 0249
Mobiil: +372 5340 4975
E-post: vello.teor@vestman.ee

põllumaade ost

Anu Purika

Juhiabi-analüütik

Telefon: +372 385 0249
Mobiil: +372 5388 8707
E-post: anu.purika@vestman.ee

Väike-Aia 1, 72711 Paide

+372 385 0249

AS Viljatootja

Rubert Saluoks

Juhataja

Mobiil: +372 505 8453
E-mail: rubert.saluoks@vestman.ee

põllumaade ost

Tuuli Tattar

Juhiabi-raamatupidaja

Telefon: +372 730 1020
Mobiil: +372 523 8087
E-mail: tuuli.tattar@vestman.ee

Võru 47E, Tartu

+372 730 1020