Keskkond

Elurikkus ja kliima

Kui meist igaüks annab endast parima emakese Maa ja meie endi kliimamuutustest päästmiseks, siis me seda ka suudame. Me ei saa tagada igaühe panuse siin planeedil, ent saame ära teha enda parima. 

Vestmani metsakasvatus jälgib teadlikult printsiipe, mis aitavad metsal kasvada maksimaalses ulatuses   CO2 heidet siduvaks. Erinevatel puuliikidel on erinev CO2  sidumise võime. Samuti on see muutuv puu erinevates vanuseetappides. Võti on siinkohal just mitte ainult metsa mahu suurendamine hektarites, vaid ka selle kasvatamine õiges koosluses ja õigete võtetega. 

Hästi toimivaid ja liigirohkeid ökosüsteeme ei tule hoida ainult moraalsetel või looduskaitselistel kaalutlustel, vaid ka põhjusel, et nendega on seotud meile eluliselt vajalikud hüved – aineringed, puhas õhk ja puhas vesi, viljakas muld ja palju muud. Seetõttu on väga tähtis, et oskaksime liikide kadu peatada ning teaksime, kuidas elurikkust hoida ja taastada. Just järgnevatel aastakümnete jooksul tuleb leida tõeliselt toimivad lahendused, kuidas pidurada ja leevendada kliimamuutusi ning ühendada looduskeskoona ja inimese heaolu. (Aveliina Helm, botaanik ja ökoloog, Tartu Ülikool)