AS Vestman Solar

Arendame ja rajame Eesti jäätmaadel väikeseid päikeseparke, mis vähendavad fossiilenergeetika ökoloogilist jalajälge ning suurendavad energiajulgolekut läbi kohaliku hajatootmise.

Sunly Land

Sunly on taastuvenergiale ning cleantech innovatsioonile fokusseeritud ettevõte, mis tegutseb Baltikumis ja selle lähipiirkonnas. 2019 aastal asutatud ettevõte püstitas oma esimesed päikesepargid Poolas juba esimesel tegutsemisaastal ning jätkab kiires tempos laienemist nii päikese- kui tuuleenergias. 

www.sunly.ee