Taastuvenergia

Vestman Energia AS on panustanud taastuvenergia arengusse juba alates aastast 2007, olles AS Nelja Energia esimeste investorite hulgas.

Vestman Solar OÜ opereerib täna Eestis 37 päikeseparki, mis on rajatud põllu- ja metsamaa jäätmaadele. Lisaks arendame kümneid tuule-, päikese- ja hübriidparke nii Eestis kui Lätis.
Vaata parkide arenduste asukohti kaardil.
Rajatud taastuvenergiapargid suurendavad energiajulgeolekut läbi kohaliku hajatootmise, toovad kasu kohalikele kogukondadele ning alandavad elektri hinda. Taastuvenergia tootmine kõrvuti metsa- ja põllumaa jätkusuutliku haldamisega muudab Vestmani ökoloogilise jalajälje tugevalt positiivseks, mis võimaldab meil panustada oluliselt ja kuluefektiivselt Eesti seatud keskkonnahoiu ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse. Eesti on seadnud eesmärgiks jõuda 2030. aastaks 100%-lise taastuvenergia osakaaluni elektri lõpptarbimises ja selle saavutamiseks on võtmetähtsusega maismaa tuulepargid. Järgmised kümme aastat saavad olema kliimamuutuste seisukohalt globaalselt väga olulise tähtsusega ning mida varem me energeetika taastuvatele allikatele üle viime, seda väiksemad saavad olema kliimamuutused ja nende mõju.
Rakendame uusimaid ja kõrgeima energeetilise tasuvusega tehnoloogiaid, rajades tuulepargid võimalusel hübriidina koos päikesepargi ja energiasalvestiga, mis toodavad rohelist elektrit nii aasta- kui ööpäevaringselt. Katsetame innovaatilisi lahendusi, sh. energia- ja toidujulgeoleku tagamiseks põllumajanduse ja päikeseenergeetika ühist maakasutust, mis panustab ühtlasi mullaviljakuse säilimisse, süsiniku sidumisse ning bioloogilise mitmekesisuse suurenemisse.

Kui Sul on küsimusi või koostöömõtteid, siis võta meiega julgesti ühendust!

Põhimeeskond:

Hannu Lamp, tel: +372 51 41 800, hannu.lamp@vestman.ee

M.Sc. Copenhagen Business School

Hannu omab taastuvenergeetikas üle 20 aastast kogemust, olles Eesti esimeste suurte tuuleparkide (sh. Pakri, Paldiski) arendaja ning erinevate Eesti ja Leedu tuuleparkide jt. roheprojektide nõustaja CO2-heitmekaubanduse alal. 
www.linkedin.com/in/hannu-lamp-27326b/

Alo Allik, tel: +372 56506517, alo.allik@vestman.ee

PhD. Eesti Maaülikool, MBA Tartu Ülikool

Alo omab taastuvenergeetikas üle 10 aastast kogemust, olles tegutsenud erinevate rahvusvaheliste teadus-arendusprojektide ja analüüsidega. www.linkedin.com/in/alo-allik/

Vestman Energia AS investeeringud

Vestman Energia innovatsiooni-investeeringud

Vestman investeerib iduettevõtetesse, mis hoolitsevad maa, kliima ja seeläbi inimkonna tuleviku eest. Pöörame enim tähelepanu ettevõtetele, mis tegutsevad Vestmani põhivaldkondades, sealhulgas taastuvenergeetikas.

Mõned näited:

Sunly AS
www.sunly.ee

Sunly on taastuvenergiale ning cleantech innovatsioonile fokusseeritud ettevõte, mis tegutseb Baltikumis ja selle lähipiirkonnas. 2019 aastal asutatud ettevõte püstitas oma esimesed päikesepargid Poolas juba esimesel tegutsemisaastal ning jätkab kiires tempos laienemist.

Vestman Energia on panustanud läbi Sunly Innovation OÜ paljudesse innovaatilistesse taastuvenergia arengut toetavatesse ettevõtmistesse nagu Energiasalv (https://energiasalv.ee/), UPcatalyst (https://upcatalyst.com/), GridIO(https://www.gridio.io/), Themo(https:// themo.io) ja Solarstone(https://solarstone.com/).

Rexplorer https://rexplorer.ee/

Rexplorer on Eesti tarkvaraettevõte, mille innovatiivne lahendus aitab kliendi kinnisvaral automaatselt mõõta päikesepaneelide kasulikkust.

Vestmani päikese- ja tuuleparkide asukohad


kollane – töötavad päikesepargid
roheline –tuule- ja hübriidparkide arendused

taastuvenergia
taastuvenergia

Mida tähendab taastuvenergia ja miks on see tähtis meie tuleviku jaoks?

Taastuvenergia on energiatootmise vorm, mis pärineb looduslikest allikatest nagu päikese-, tuule- ja hüdroenergia. Need allikad on taastuvad, mis tähendab, et neid saab kasutada piiramatus koguses ilma kahjuliku mõjuta keskkonnale.

Taastuvenergia on oluline, sest see aitab kaasa keskkonnale ja kliimamuutuste vastu võitlemisele. See aitab vähendada sõltuvust fossiilkütustest. Looduslik energia on ka kasulik, sest see loob töökohti ja suurendab energiavarustuse stabiilsust.

Üks populaarsemaid energia allikaid on päikesepaneelid. Päikeseenergia on väga tõhus viis energia tootmiseks, eriti kui asute piirkonnas, kus päike paistab sageli. Päikesepaneelid muudavad päikeseenergia elektriks ja seda saab kasutada kodudes, et vähendada elektriarveid.

Teine populaarne taastuvenergia allikas on tuuleenergia. Tuuleenergia kasutab tuulegeneraatoreid, mis muudavad tuuleenergia elektrienergiaks. Uued tuulikud võimaldavad emissioonideta elektritootmist paljudes asukohtades.

Hüdroenergia kasutab veejõudu elektrienergia tootmiseks. See saavutatakse tavaliselt hüdroelektrijaamade abil, kus kasutatakse veejõudu, et pöörata turbiini, mis seejärel toodab elektrit. Hüdroenergia on puhas, tõhus ja võimas taastuvenergia allikas.

Vestman arendab ja rajab Eestis päikese- ja tuuleparke, mis vähendavad fossiilenergeetika ökoloogilist jalajälge ning suurendavad energiajulgeolekut läbi kohaliku hajatootmise. Panustame roheinnovatsiooni igapäevaselt.