Contact us : info@vestman.ee

Metsa müük- mis on metsa väärtus? Raieõiguse või metsakinnistu müük?

Metsa müük 

Metsa müük, metsa väärtus, raieõigus

Metsamaaks loetakse seaduse järgi maatükki pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega 1,3 meetrit ja nende võrad on liitunud vähemalt 30 protsenti. Metsa müüki tehes on oluline silmas pidada ka metsamaa tehingute maksustamist- maksude suurus oleneb sellest kuidas on metsamaa omandatud või mis viisil saadud.

Mis on metsa väärtus, mis maksab metsamaa?

Metsa väärtus sõltub eelkõige sellest, mis liigiline ja vanuseline koosseis seal kasvab. Metsamaa hind sõltub mahust, kasvukohatüübist ja ligipääsust. Selleks, et selgitada välja metsamaa hind ja kasvava metsa väärtus on vaja see looduses üle vaadata ja teostada metsa inventeerimine.

Kuidas saab omanik teada oma metsa väärtuse?

Metsakinnistu väärtusest annab omanikule hea ülevaate metsamajandamisekava. Kava koostatakse 10 aastaks ja annab põhjaliku ülevaate oma metsa väärtusest ja vajalikest töödest. Ka on mõningate teadmiste korral võimalik tänu kavale ise oma metsa hind välja arvutada. Kavast tulenevate andmete alusel saab teha otsuse kas müüa raieõigusena või kinnistuna.

Kas müüa raieõigus või kinnistu?

Müües raieõiguse on metsaomanikul võimalus teenida tulu hiljemgi. Muidugi juhul, et osa puid jääb veel kasvama või istutades peale raiet uued puud. Sõltuvalt puuliigist ja kasvukohast võtab metsa raieküpseks saamine aega 30-100 aastat.

Metsamaa müük on tehing, millelt omanik teenib kõige enam tulu. Metsakinnistu müük vormistatakse notariaalse tehinguna ja peale tehingu sõlmimist läheb kinnistu üle ostjale. Ostja kannab raha eelnevalt notari deposiiti, peale tehingu toimumist kannab notar raha müüa arvele.

Kasvava metsa müük- omanik müüb oma metsa raieõiguse ning metsamaa omand jääb alles. Metsakinnistu on väärtus ning sellisel kujul toimides saab omanik tulu metsamaterjali müügist ning vastavalt teostatud raieliigile on võimalus soodustada oma metsa kasvu või kasvatada uus mets tulevastele põlvedele.

Kellelt küsida pakkumist?

Kui mõttes mõlgub metsamaa müük, tasub küsida oma metsale või raieõigusele võrdlevaid hinnapakkumisi- see aitab välja selgitada oma metsa väärtuse ning tagab omanikule õiglase hinna metsakinnistuga tehtavast tehingust. Metsakinnistu müümisel on mõistlik vältida vahendajaid, kellest meedias pidevalt juttu olnud ja tasuks kontrollida metsale pakkumise teinud ettevõtte tausta- Eesti metsa oskab tõenäoliselt paremini väärtustada pikemaajaliselt metsa haldamisega tegelev vastutustundlik metsamajandaja.

Sulge menüü