Metsandus

metsandus

Metsandus Eestis on tähtis tegevusala, mis tagab meile puhta ja elusloodusrikka keskkonna ning samal ajal pakub tööd ja toetab majandust. Metsade säästlik ja tõhus kasutamine nõuab aga teadmisi ja teadlikku lähenemist, et säilitada nende pikaajaline jätkusuutlikkus.

Meie visiooniks on kasvatada liigi- ja elurohket metsa toetudes heale metsakasvatustavale

AS Vestman Mets haldab ligi 830 maaüksust kokku ca 22 000 hektaril. Enamus meie valdustest paikneb Edela-Eestis (Viljandi-, Pärnu-, Rapla-, Järva- ja Valgamaal) ning kasvavad suhteliselt viljakal pinnasel – 70% on I ja II boniteediga metsad.

Teeme koostööd TÜ Eesti Puidumüügikeskusega, et turustada oma puitu ühiselt ja kasumlikult ning rääkida kaasa riigi puidupoliitikas. Kogu meie raiemahu töötavad üles pikaajalised koostööpartnerid. Metsa istutamisel, kasvatamisel ja metsatööde korraldamisel kasutame väiksemate ettevõtete ja FIE-de teenuseid.

Meie metsaülemad hoiavad silma peal maaparandustöödel, teede-ehitusel, elektriliini-koridoride hooldusel ja jahipidamisel. Tegemisi metsaresursi arvestuse, metsateatiste, veoselehtede ja materjali laoarvestusel tagavad kaasaegsed elektroonilised lahendused. 

Vestmanil on oma metskond ka Lätis- Vestman Forest Fund SIA Põhja-Lätis,  Vidzemes.
Lätis kasvatatakse metsa 1100 hektaril. Majandamisel lähtutakse Läti ja Eesti akadeemilise metsamajanduse traditsioonist ning hoitakse tasakaalu majanduslike- ja looduse huvide vahel.

Metsanduse valdkonna tegevustest on välja kasvanud ja toimub paralleelselt maavarade haldamine – meie portfellis on kinnistuid, millel leidub müügiks ressursse lubjakivist, ehitusliivast, dolomiidist ja -kruusast kuni savini.


Metsamaahalduse AS

Tartu tn 4A, 71004 Viljandi

+372 433 3427

SIA Vestman Forest Fund

Tartu tn 4A, 71004 Viljandi

+372 511 6507