Metsakinnistute ost - küsi hinnapakkumist numbrilt 5515005 või e-posti aadressilt maa@vestman.ee

 * Et metsakinnistute ost toimuks kiiremini, palume võimalusel määrata Metsaportaalis (register.metsad.ee) oma metsa andmed avalikuks.

Metsakinnistute ost – küsi lisainfot meie ekspertidelt

Vestman omab pikaajalist kogemust metsade majandamisel ning meie eksperdid leiavad Teile kindlasti parima pakkumise. Oleme üks suuremaid metsandus ettevõtteid kogu Eestis.

Soovi korral võtke meiega ühendust kontaktvormi kaudu või helistades kontaktnumbril. Esmase hinnangu saame anda kehtiva metsamajandamiskava ja kaardimaterjalide alusel.

Hinnas kokkuleppele jõudmise korral toimub selle ostu-müügilepingu vormistame notaris.

metsakinnistute ost
metsakinnistute ost

Metsamaaks loetakse seaduse järgi maatükki pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega 1,3 meetrit ja nende võrad on liitunud vähemalt 30 protsenti. Metsa müüki tehes on oluline silmas pidada ka metsamaa tehingute maksustamist- maksude suurus oleneb sellest kuidas on metsamaa omandatud või mis viisil saadud.

Metsakinnistute ostu puhul ei ole meie jaoks takistuseks hüpoteek ega looduskaitseliseline piirang. Osa kinnistust võib olla ka põllumaa, samuti võivad kinnnistul paikneda hooned. Kui on soov müüa kinnistust ainult konkreetne osa, siis leiame ka sellele lahenduse. 

Kui Te vajate professionaalselt metsandusalast nõu, siis küsige julgelt meie ekspertide käest. Leiame parima lahenduse ja teeme Teile sobiliku pakkumise!

Müügisoovist andke meile teada ning esialgse hinnangu saame teha olemasolevate inventeerimisandmete, kaardimaterjalide ning omanikult saadud informatsiooni põhjal. Igasugune lisainformatsioon kinnistu kohta tuleb kasuks. Lõpliku pakkumise koostamiseks käib  meie ettevõtte taksaator kinnistul kohapeal ning teostab välitööd, et anda hinnang olukorrale metsas.

Vaatame alati üle kõik müügisoovid üle ning üheskoos leiame parima lahenduse. Metsa hind kujuneb enamasti mitmest elemendist, milleks on metsa asukoht, puistu koosseis, puistu kvaliteet, pindala, juurdepääsu võimalus ning metsamaterjali hinnad:

Hinnanguline metsamaa väärtus

Enne ostu tegemist on oluline teada kinnistu hinnangulist väärtust. Metsamaa väärtus sõltub paljudest teguritest, nagu metsa tüüp, puistu vanus, pindala, asukoht jne. 

Metsa tüüp ja seisukord

Metsa tüüp ja seisukord on väga olulised faktorid, mida tuleb arvestada enne kinnistu ostu. Metsa tüüp sõltub piirkonnast ja kliimatingimustest ning mõjutab metsamaa väärtust. Seisukorda saab hinnata metsauuenduse seisukohast ning võimalike kahjustuste ja haiguste olemasolu järgi.

Juurdepääsu võimalus

Juurdepääsu võimalus metsakinnistule on oluline tegur, mis mõjutab kinnistu kasutusvõimalusi. Juurdepääsu võimalus sõltub tee olemasolust ning kinnistu asukohast. Kui kinnistule juurdepääs puudub või on piiratud, siis võib see mõjutada oluliselt kinnistu väärtust.

Asukoht

Metsakinnistu asukoht on samuti väga oluline faktor, mida tuleb arvestada ostu tegemisel. Kinnistu asukoht võib mõjutada metsamaa väärtust, juurdepääsu võimalust ja kasutusvõimalusi. 

Ostueelne kontroll

Enne kinnistu ostmist tuleks teha ostueelne kontroll, et veenduda kinnistu seisukorras ja võimalikes piirangutes. Kontrollida tuleks muuhulgas võimalike õiguslike piirangute ja kohustuste olemasolu.

Metsakinnistute ost – meie eksperdid omavad pikaajalist kogemust. Ära müü oma metsa vahendajatele vaid müü ettevõttele, kes teab kuidas Eestimaa maavarasid hoida ja säilitada.

Võite olla kindel, et meie kätes on Teie mets alati majandatud. Teeme kõik endast oleneva, et metsas säiliks kasvukohale omane liigirikkus ja see pakuks ka tulevikus peavarju.