Roheinnovatsioon

Vestman investeerib iduettevõtetesse, mis hoolitsevad maa, kliima ja seeläbi inimkonna tuleviku eest. Püüame panustada lahendustele, mis aitavad muutliku tulevikuga kohaneda.

Pöörame enim tähelepanu ettevõtetele, mis tegutsevad Vestmani põhivaldkondades:  metsandus, põllundus, loodusressursside kasutus ja taastuvenergeetika. Kliimamuutuste tõttu on meile oluline, et startupid millesse panustame, aitaks vähendada inimkonna ökoloogilist jalajälge. Väga tervitatav on, kui arendatavad ärimudelid sisaldavad looduslikke lahendusi.

Soovime, et meie maa- ja energiatootmisportfell saaks kasu sünergiast start-up-investeeringutega.

Vestmani väärtuspakkumine start-up´idele

Vestman on tegutsenud 25 aastat ja ühise keele leidmisel oleme start-up´idele pikaaegne koostööpartner nende teekonnal.

Meiega samades sektorites tegutsevatele iduettevõtetele suudame lisaks kapitalile pakkuda omapoolse meeskonna nõu, võrgustikku ja metsa, põllunduse ning energeetikaga tegelevatele tiimidele võimalusel ka piloteerimise kohta.

Tavapäraselt eelistame näha ka teiste investorite panust start-up´i rahastusse.

Oleme avatud ideedele ja pakkumistele investeerimaks rohetehnoloogia startuppidesse. Kirjuta green@vestman.ee

Vestmani innovatsiooniportfell