Vestman Grupp

Aastal 1995 alustanud Vestmani tegevuse  eesmärk on metsa- ja põllumaale kestva väärtuse andmine ja looduse elu- ja liigirikkuse säilitamine ning parandamine. 

Hoolitsedes parimal viisil meie kasutuses oleva maa eest hoolitseme parimal viisil Maa, kliima ja iseendi eest. 

 Ilma looduseta pole midagi- loodus on kõige alus.
Ilma looduseta ei ole otsinguid, religiooni, haridust, kultuuri. Ei vaimset ega ainelist. 
Ja ilma looduseta ei ole ka ühe inimese teed teise juurde.
                         Fred Jüssi
Osoon 19.02.2018, ERR
 

Küsi pakkumist metsa- ja põllumaale või raieõigusele

Hinnapakkumise saamiseks täida kõrvalolev kontaktivorm.
Oma maa või raieõiguse müügisoovist võid teada anda ka helistades numbril 5515005 või kirjutades e-posti aadressile maa@vestman.ee

Põllundus

Rendime välja põllumaid, anname nõu ning aitame leida parima lahenduse lähtuvalt partneri vajadustest.

Metsandus

Kasvatame liigi- ja elurohket metsa toetudes heale metsakasvatustavale.

Keskkond

Panustame taastuvenergia tootmisesse ning ettevõtetesse, kelle tegevus aitab kaasa keskkonnasäästlike ideede ja tehnoloogiate arengule ja levikule.

ha
maad kokku
ha
põllumaad
ha
metsamaad
kinnistut

Metsandus ja innovatsioon

Tulu ilma raiumata Startupid ehk iduettevõtted on Eestis viimase kümnendi jooksul teinud meeletu tõusu ja saanud oluliseks majanduse osaks. Metsandus seevastu on

Read More »
raieõiguse ost

Raieõiguse ost

Raieõiguse ost aitab metsa omanikul kasumis püsida Sisuliselt tähendab raieõiguse ost, et omanikku vahetavad kinnistul kasvavad puud, mis vastavalt kehtivatele nõuetele raietööde

Read More »