You are currently viewing Põllumaa hind

Põllumaa hind

  • Post category:Blogi

Tasuta konsultatsioon

Tasuta konsultatsiooni saamiseks täida kõrvalolev kontaktivorm.
Konsultatsiooni saate ka helistades numbril 5515005 või kirjutades e-posti aadressile maa@vestman.ee

Põllumaa on Eesti majanduse oluline osa, olles aluseks põllumajandustegevusele, mis on ajalooliselt ja kultuuriliselt tähtis. Viimastel aastatel on põllumaa hind oluliselt tõusnud, mis peegeldab nii maakasutuse muutusi kui ka põllumajandussektori arengut.

Põllumaa väärtuse mõjutajad

Põllumaa väärtust mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas:

  • Asukoht ja ligipääsetavus: Maa asukoht, ligipääs teedele ja lähedus turgudele on olulised hinnakujundajad.
  • Muld ja viljakus: Muldade viljakus ja tüüp mõjutavad otseselt põllumajanduslikku tootlikkust ja seega maa väärtust.
  • Suurus ja kuju: Suuremad põllumaad pakuvad rohkem võimalusi ning on seetõttu hinnalisemad.
  • Arengupotentsiaal: Võimalused maa-ala arendamiseks, näiteks põllumajandushoonete ehitamiseks või niisutussüsteemide paigaldamiseks, võivad samuti mõjutada hinda.

Põllumaa hindade regionaalsed erinevused

Põllumaa hinnad Eestis varieeruvad oluliselt sõltuvalt piirkonnast.

Hinnad eri regioonides

Eesti eri piirkondades on põllumaa hinnad erinevad, peegeldades asukoha, pinnase kvaliteedi ja infrastruktuuri erinevusi. Näiteks võivad põllumaa hinnad olla kõrgemad Harjumaal, kus on suurem nõudlus maatükkide järele.

Haritava maa pindala ja asukoht

Haritava maa pindala Eestis varieerub olenevalt piirkonnast, asukohast ja maapinna reljeefist. Eriti hinnatud on viljakad alad ning maaparandusega tõstetud mullaviljakusega põllud, aga hinnatase määratakse sageli ka kinnistu ligipääsetavuse ja potentsiaalse tulu järgi. 

Põllumaa hindamise kriteeriumid

Hindamise kriteeriumide hulka kuuluvad boniteet, maaparandussüsteemid nagu kraavid ja ojadmetsakinnistu olemasolu ning maa senine kasutusviis. Hüpoteegiga koormatud põllumaa või võsastunud põllumaad võivad hinnataset langetada, vastupidiselt tõstavad seda hästi hooldatud põllukinnistud ja maad

põllumaa hind