AS Vestman Energia

Metsandus ja metsamaa müül
Ilma looduseta pole midagi- loodus on kõige alus.
Ilma looduseta ei ole otsinguid, religiooni, haridust, kultuuri. Ei vaimset ega ainelist.
Ja ilma looduseta ei ole ka ühe inimese teed teise juurde.
Fred Jüssi
Osoon 19.02.2018, ERR

Vestmani fookus liigub samas rütmis ümbritseva maailmaga. Kui inimkonna põhimureks on saanud toidu- ja energiavarud ning saastunud elukeskkond, siis neile valdkondadele keskenduvad ka Vestman grupi ettevõtete tänased tegemised.

Metsandus
Mets tähendab toorainet ja energiat, metsa tähtsus ressursina kasvab majanduses pidevalt. Ei saa aga unustada, et tegemist on ka ühe tähtsaima eluskoosluse ning inimkonna “kopsudega”.
Kasvatame ja majandame metsi jätkusuutlikult. Omame erialaseid oskusi ja eeliseid Eesti ühe suurema erametsaomanikuna pikaajalise kogemuse ja teiste metsandusettevõtetega klastris tegutsemise tõttu.

Põllumajandus
Maailma rahvastiku kasv tõukab tagant toiduainete hindu. See kindlustab tulevikuks põllumeestele stabiilse käibe ning kasumikasvu. Lisaks aitavad eurotoetused põllumehi püsida konkurentsis ja teha investeeringuid seadmeparki.
Vestman maade haldajana seisab heaperemeheliku põllumajanduse ja Eestimaise põlluressursi efektiivse kasutamise eest.

Vastutustundlik ja roheline äri
Usume, et tulevikupotentsiaali omavad ühiskonna häid tavasid ja rohelisi printsiipe järgivad ettevõtjad. Üha rohkem inimesi teevad ostu- ja tarbimisotsused mitte ainult kaubamärke ja hindu arvesse võttes vaid arvestades ka nende tegevust ja tootmise põhimõtteid.
 Vestman on avatud vastutustundlikele ja innovaatilistele rohe-investeeringutele osaledes neis investorina.

MISSIOON

  • Haldame maid ja metsi heaperemehelikult ja keskkonnasäästlikult.
  • Aitame kaasa investeeringutega roheliste tehnoloogiate ja ideede levikule.