Kasvatame teadlikkust ja metsa

Eestis tekkis 2021. aastal miljoni euro lisandväärtuse loomiseks 1,6 korda enam kasvuhoonegaase kui EL-is keskmiseltEestile sarnase kliimaga lähinaabritel – Lätis, Soomes ja Rootsis – on heitmete tase enamasti jäänud alla EL-i keskmise. Oxfordi ülikooli teadlaste 2023 aasta uuringus leiti, et 99,99% praegustest süsihappegaasi eemaldamisest tuleneb loodus– ja maamajandusest. Metsade säästlik ja tõhus majandamine eeldab vastutustundlikku, järjepidevat ning teaduspõhist tööd. Nii on võimalik tagada metsa heaolu ning mitmekesisus.

Meie puude istutamise eesmärk toob kokku aastakümnete pikkuse kogemuse ja teadmised ning ettevõtete soovi hoida keskkonda. Oleme juba üle 28 aasta tegelenud metsandusega – hallates maid ja  metsi heaperemehelikult ja keskkonnasäästlikult, andes võimaluse nüüd ka ettevõttetele ökosüsteemi toetada. 

 

Eesti  näitaja elaniku kohta on 10 aastaga vähenenud 40% võrra, vaja on vähendada veel 32%. Eestlase CO2  jalajälg aastas on suurusjärgus 11.49 tonni. Ühiselt panustamine annab võimaluse teada saada metsa eluringist, seotavast süsihappegaasist, sealjuures istutades puid ning võttes ka vastutus keskkondlikku jalajälje eest. See on üks olulisematest viisidest anda loodusele tagasi ja saada teada metsas toimuvast. Iga istutatud puu aitab vähendada keskkonna saastet, sidudes süsihappegaasi. Keskkonnaagentuuri uuringu kohaselt on istutamise teel uuendatud metsas puude seotav süsihappegaasi kogus keskmiselt 27 m3/ha suurem kui looduslikult uuenenud puistus.

Tule, istutame koos puid ja kasvatame metsa pindala! Panustades metsa terviklikku eluringi vähendame tarbimist ja anname tagasi. See on üks samm edasi targast tarbimisest – see on andmise rõõm ja teadlikkuse kasvatamine.

Vaata videosid toimunud talgutest. Kui tekib mõtteid või küsimusi, kuidas saaksime ühiselt kliimahoiuga tegeleda, võta julgelt ühendust!

0
istutatud puud
0
hektarit
0
CO2 / tonni

* potentsiaalset ja eeldatavat CO2 sidumist tonni kohta istutatud puude eluaja jooksul.

Miks istutada puid?

 • suurendame metsa pindala
 • anname loodusele tagasi 
 • vähendame keskkonnajalajälge
 • seome CO2 taset õhus
 • õhu-ja mürasaaste vähendamine
 • liigirikkuse parendamine
 • ennetame pinnase liigset kuivamist või üleujutamist
 • kiirendame metsa kasvu
 • kasvatame teadlikkust metsa terviklikust eluringist

Kuidas aitame?

 • nõustame
 • istutame koos, valmistame maapinna ette
 • toome sertifitseeritud taimed 
 • organiseerime kohapeal töid
 • jagame metsa eluringist teadmisi
 • järelhooldame 10 aastat! (väga oluline, et istikud kasvaksid)
 • teostame kvaliteedikontroll
 • panustame EL 3 miljardi täiendava puu istutamise projekti

Võta meiega ühendust