Kasvatame metsa ja teadlikkust

Pressiteade

Metsaomanik kaasab ettevõtted Eesti suurimasse metsauuendamise algatusse

Eesti üks suurimaid erametsaomanikke Vestman Grupp algatas uusmetsastamise kampaania „Ettevõtted metsa eest“, mille eesmärk on kaasata firmasid ja organisatsioone metsa istutamisse. Tegemist on seni kõige mahukama metsauuendamise algatusega, millega kasvatatakse Eestit katvate metsade ulatust.

Vestman Grupi metsandussektori juhataja Taavi Raadik rääkis, et ettevõtte eesmärk on luua Eesti suurim uusmetsastamise projekt, mis aitab vähendada kliimamuutuste mõju. Tänavu, algatuse esimeses faasis, istutatakse Eesti eri piirkondadesse 200 000 puud. Ettevõtte pikem visioon on istutada järgnevate aastate jooksul mitu miljonit puud. Üleriigilise kampaaniaga kutsutakse liituma ettevõtteid, kes ei ole otseselt metsandusvaldkonnaga seotud, kuid soovivad suurendada oma panust keskkonnahoidu. 

„Metsa istutamisest võidavad kõik: inimesed, loomad ja taimestik,” märkis Taavi Raadik. Kui Eesti on viimase poole sajandi jooksul silma paistnud metsasuse kasvutrendiga, siis Raadiku sõnul suunab ühiskonna kasvav soov vähendada ökoloogilist jalajälge ettevõtteid metsade laiendamisse rohkem panustama. „Lisaks kliimamuutuste pidurdamisele parandab professionaalne metsamajandamine mulla kvaliteeti, toetab elurikkust ja aitab vältida pinnase erosiooni. Seejärel saame turule kvaliteetsema puidu, mille tulemusel on süsinik pikaajalisemalt talletatud kestvustoodetesse,” selgitas ta. 

Kampaania „Ettevõtted metsa eest” pakub kõigile, ka väljaspool metsandust tegutsevatele ettevõtetele, viisi panustada metsamaa laiendamisse. Lisaks annab uusmetsastamine võimaluse saada osalust süsinikukrediitidest ja täita jätkusuutlikkuse eesmärke. Istutamise korraldab Vestman Grupp, et ettevõtted saaksid keskenduda oma põhitegevusele. Lisaks tagab Vestman istikute järjepideva hoolduse, et kindlustada puude kasvama minek. „Ühise pingutusega saab metsade mitmekesisust suurendada siiski palju kiiremas tempos kui seda üksinda tehes,“ lisas Raadik. 

„Soovime anda panuse Eestimaa looduse säilimisse,” põhjendas Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann, miks ettevõte projektiga liitus. “Oleme varasema koostöö põhjal kogenud, et Vestman panustab metsaprojektidesse hingega. See annab kindluse, et istutatu on hästi hooldatud ning järgnevatele põlvkondadele on loodud puhtam loodus.“

Eesti Maaülikooli senised teadusuuringud on leidnud, et kiirekasvulised arukase istandikud pakuvad samal ajal suurt tootlikkust ega mõju ebasoodsalt mulla süsinikuvarule ja elurikkusele. Ekspertide sõnul tasub Põhja-Euroopas ja Eestis kiirekasvulisi lehtpuid istutada kasutusest välja jäänud väheväärtuslikele maadele. Seetõttu istutatakse kampaania käigus lehtpuude istikud just väheväärtuslikele põllumajandusmaadele, kus elurikkust on tarvis enim suurendada. 

Projektis osalemiseks on vajalik ettevõttel istutada vähemalt 1 hektar puid, mis võrdub ligi 1500 lehtpuuga. Kui näiteks Eesti ühe levinuima puu, arukase eluiga võib ulatuda 100 aastani, siis Eesti rahvuspuu tamme eluiga võib küündida kuni 500 aastani. Et anda projektile pikaajaline mõju, paneb Vestman iga istutatud hektari kohta mulda lisaks ühe tamme. 

Perspektiivsed istutuspaigad ja istutatud uusmetsad on koondatud kampaania veebilehele. Ettevõtted saavad Eesti kaardilt valida sobiva koha puude istutamiseks ning inimestel on võimalik jälgida Eesti metsasuse suurenemist. 

Vestman Grupp on üks kolmest ettevõttest Eestis, kes osaleb Euroopa Liidu 3 miljardi puu projektis „Eluks vajalikud puud“, mille eesmärk on aastaks 2030 Euroopasse istutada kolm miljardit puud. Vestman on projektis Eesti suurim panustaja, olles projekti raames istutanud juba ligi 100 000 puud. Kampaaniaga „Ettevõtted metsa eest“ liitujate nimed lisatakse samuti ELi projekti. Esimestena on projektiga liitunud Pakendiringlus ja LandCredit.

Vestman Grupp on üks vanimaid ja suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid erametsaomanikke. Vestman Grupp tegeleb metsa istutamise ja hooldamisega alates 1995. aastast. Lisaks uus- ja taasmetsastamise ning metsamaade hooldamisele tegeleb Vestman ka metsamaade kaitsmisega. Ettevõtte tegevuse eesmärk on nii metsa- ja põllumaale kestva väärtuse andmine kui ka looduse, elu- ja liigirikkuse säilitamine.

Täpsem info kampaania „Ettevõtted metsa eest“ kohta: www.kliimahoid.ee.

istutatud puud
0
hektarit
0
CO2 / tonni
0

* potentsiaalset ja eeldatavat CO2 sidumist tonni kohta istutatud puude eluaja jooksul.

Miks istutada puid?

 • suurendame metsasust
 • anname loodusele tagasi 
 • vähendame keskkonnajalajälge
 • seome CO2 taset õhus
 • õhu-ja mürasaaste vähendamine
 • liigirikkuse parendamine
 • ennetame pinnase liigset kuivamist või üleujutamist
 • kiirendame metsa kasvu
 • kasvatame teadlikkust metsa terviklikust eluringist

Kuidas aitame?

 • nõustame
 • valmistame maapinna ette
 • toome sertifitseeritud taimed 
 • organiseerime kohapealseid erinevaid töid
 • jagame teadmisi metsa eluringist
 • järelhooldame aastakümneid
 • teostame kvaliteedikontroll
 • panustame EL 3 miljardi täiendava puu istutamise projekti
 • pakume võimalust saada osalust süsinikukrediidist

Võta meiega ühendust