You are currently viewing Metsastamine: rohelisema homse nimel

Metsastamine: rohelisema homse nimel

  • Post category:Blogi

Kliimamuutuste ajastul on looduslike ökosüsteemide hoidmine ja taastamine ülioluline. Metsad on selles võitluses esirinnas, pakkudes elupaika loomadele ja sidudes süsinikdioksiidi, mis aitab leevendada kliimamuutusi. Seega on metsastamine – nii uute metsade istutamine kui ka olemasolevate taastamine – ülioluline ülesanne, millele me kõik saame panustada.

Hoolime loodusest ja anname tagasi

Meie metsastamise projektid pakuvad suurepärast võimalust hoolida meid ümbritsevast keskkonnast. Istutades sertifitseeritud taimi ja tagades nende järelhoolduse vähemalt kümne aasta jooksul, anname olulise panuse metsade taastumisse. See tagab noorte puude kasvu tugevaks ja elujõuliseks, luues uusi metsaalasid ja taastades kahjustatud ökosüsteeme.

Sertifitseeritud taimed ja järelhooldus

Valides istutamiseks sertifitseeritud taimi, tagame, et need on sobilikud kohalikuks kasvuks ja ökosüsteemiks, aidates kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele. Pikaajaline järelhooldus on samuti kriitilise tähtsusega, et noored puud ei jääks ulukitele söögiks, ei kattuks heinaga või hukkuks kahjurite tõttu.

Metsastamise kasulikkus

Metsa istutamise kasulikkus ulatub kaugemale kui vaid süsinikdioksiidi sidumine. Metsad:

  • Parandavad õhukvaliteeti, filtreerides õhust saasteaineid ja tootes hapnikku.
  • Rikastavad mulda, aidates säilitada selle viljakust ja elujõulisust.
  • Toetavad loomade elukeskkonda, pakkudes elupaiku, toitu ja varjupaika paljudele liikidele.
  • Reguleerivad veetsükleid, aidates säilitada jõgede ja ojade puhtust ning vähendades üleujutuste riski.
  • Pakuvad rekreatsioonialasid, toetades inimeste vaimset ja füüsilist tervist.

Koostöö ja meeskonnapäevad

Puude istutamine uusmetsastamis või taasmetsastamise teel pakub suurepäraseid võimalusi meeskonnatööks ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse projektideks. Meiega koos saate korraldada meeskonnapäevi, kus teie töötajad saavad osaleda talgutel, kas uute metsade istutamisel või olemasolevate taastamisel. Sellised tegevused mitte ainult ei aita kaasa keskkonnahoiule, vaid tugevdavad ka meeskonnatööd ja ühtekuuluvustunnet. Pakume asukohti üle Eesti, leides iga meeskonna jaoks sobiva variandi.

Kevad on ideaalne aeg, et väljuda kontorist ja panustada aktiivselt meie keskkonna tulevikku. Puude istutamine on tegevus, mis ühendab inimesi ühise eesmärgi nimel – luua rohelisem, puhtam ja elujõulisem maailm. Ühinedes meiega, saate osa suuremast liikumisest, mis aitab kujundada positiivset ja jätkusuutliku tulevikku.

Kutsume kõiki üles osalema uus- või taasmetsastamisprojektides, et koos saaksime anda oma panuse looduslike ökosüsteemide hoidmisse ja panustada meie ühise kodu kasvamisse – metsa. See on investeering meie järeltulevatele põlvedele, luues paremat maailma üks puu korraga.

metsastamine