Võta meiega ühendust : +372 433 6570
Kuidas toimub metsamaa müük?

Kuidas toimub metsamaa müük?

Metsamaa müük

Metsamaaks loetakse seaduse järgi maatükki pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega 1,3 meetrit ja nende võrad on liitunud vähemalt 30 protsenti. Metsamaa müügi maksustamine oleneb sellest kuidas on metsamaa omandatud või mis viisil saadud.

Mis maksab metsamaa?

Metsamaa hind sõltub eelkõige sellest, mis liigiline ja vanuseline koosseis seal kasvab, mahust, kasvukohatüübist ja ligipääsust. Selleks, mis mingi konkreetne mets maksab on vaja see looduses üle vaadata ja üle takseerida.

Kuidas saab omanik teada oma metsa väärtuse?

Metsakinnistu väärtusest annab omanikule hea ülevaate metsamajandamisekava. Kava koostatakse 10 aastaks ja annab põhjaliku ülevaate oma metsa väärtusest ja vajalikest töödest. Ka on mõningate teadmiste korral võimalik tänu kavale ise oma metsa hind välja arvutada. Kavast tulenevate andmete alusel saab teha otsuse kas müüa raieõigusena või kinnistuna.

Kas müüa raieõigus või kinnistu?

Müües raieõiguse on metsaomanikul võimalus teenida tulu hiljemgi. Muidugi juhul, et osa puid jääb veel kasvama või istutades peale raiet uued puud. Sõltuvalt puuliigist ja kasvukohast võtab metsa raieküpseks saamine aega 30-100 aastat.

Müües metsamaad teenib tulu kõige enam. Metsamaa müük on notariaalne tehing ja peale tehingu sõlmimist läheb kinnistu üle ostjale. Ostja kannab raha eelnevalt notari deposiiti, peale tehingu toimumist kannab notar raha müüa arvele.

Kellelt küsida pakkumist?

Alati tasub küsida võrdlevaid hinnapakkumisi müües metsakinnistut, see tagab kõrgema ja parema hinna omanikule. Kindlasti tasub teha ka taustauuringut firmale, kes pakkumise tegi, tasuks vältida vahendajaid, kellest meedias pidevalt juttu olnud. Kõige lihtsamini saab selle kindlaks teha, kui nende  firmat internetist otsida.

Sulge menüü