You are currently viewing Harvendusraie aitab kujundada tulevikupuistu

Harvendusraie aitab kujundada tulevikupuistu

  • Post category:Blogi

Harvendusraie tehakse puistu koosseisu parendamiseks ja kena tuleviku metsa kujundamiseks. Harvendusraiega eemaldatakse metsast puud mis on haigestunud, vigastunud, tüveriketega või tüve ja võraga mis on halva kvaliteediga, samuti raiutakse välja allajäänud puud. Peale harvendusraiet säilitavad või hoogustavad alles jäänud tulevikupuud oma jämedusekasvu, misläbi lüheneb küpse puidu väljakasvatamise aeg ja kujuneb ilus puistu. Harvendusraie tehakse 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus, harilikult on see vanuses üle 20 aasta. Harvendusraiet viiakse reeglina läbi 10-25 aastase vahega, mis võimaldab kujundada lõppraideks just soovitud puistut. Kaasikutes, haavikutes ja kuusikutes on soovituslik lõpetada harvendusraied 40-50 aasta vanuselt ja männikutes 50-70 aasta vanuselt.

Erinevalt valgusraiest läheb harvendusraiest saadav puit kasutusse ning metsaomanikul on harvendusraiest ka tulu teenida. Metsa hind sõltub muidugi puistu liigilisest koosseisust ja metsa tagavarast.

“Harvendusraiega antakse kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele, parendatakse metsa loodusliku uuenemise tingimusi, suurendatakse puistu vastupanuvõimettormi- ja lumekahjustustele ning putukkahjuritele ja seenhaigustele. Lisaks võetakse kasutusele nende puude puit, mis metsast nagunii looduslikult välja langeksid” kirjutab Erametsakeskus harvendusraiete kohta.

Õigeaegse harvendusraiega kujundatakse soovitud tulevikupuistu- olgu siis eesmärgiks maja ehituseks kuusepalgi või vineeritootmiseks kase kasvatamine. Peale harvendusraiet suureneb puistu juurdekasv ning süsiniku sidumise võime. Kasvatades metsas kvaliteetset puitu suurendame süsiniku sidumist puittoodetesse, puidu põletamise asemel on mõistlik seda ehituses rakendada, kus see püsib süsiniku sidujana aastakümneid.

Vestmani metsades kasutatakse harvendusraietel Rootsis konstrueeritud ja toodetud Malwa harvesteri ja väljavedajat. Tegemist on väikese harvesteriga ja selle suur pluss on väike erisurve maapinnale ning väiksed ja kitsad väljaveoteed, samuti on väikse harvesteriga võimalik manööverdada väga kitsastes oludes ja märgades kasvukohtades kuhu tavalise traktoriga ligi ei pääse. Ka Malwa väljavedaja, mis on vaid 1,95 m lai ja kaalub 5,4 tonni, võimaldab liikuda ja puitu välja vedada seal kus paljud teised masinad hätta jääks.

harvendusraie