You are currently viewing Juuli ja august metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Juuli ja august metsanduses

  • Post category:Blogi / Uudised

Augustis valmisid aastaraamatu „Mets 2018“ kolm  esimest peatükki, millega saab tutvuda siin – metsavarud, raied ja keskkond. Kogu aastaraamat valmib aasta lõpuks. [1]

Kliimamuutused

Viimasel ajal on päevakorral olnud teema – kuidas võidelda kliimamuutustega. Lahendusi ja ideid on mitmeid. Ühe ideena tuuakse välja puude istutamist ja puidust toodete kasutamise eelistamist. [2] Mets küll seob õhust CO2, kuid peab arvestama, et erinevates arenguetappides seob mets süsiniku erineva kiirusega. Noorem ja keskealine mets seob kiiremini kui vananev mets, seega tuleb metsa aeg-ajalt ikka uuendada. Kuid ainult metsale ei saa ka lootma jääda,  näiteks esineb looduslikke häiringuid, mille tulemusena paiskub õhku pika aja jooksul talletatud süsinik – suurpõlengud Siberis [3] ja Brasiilias [4]. ÜRO raportis kliimamuutuste ja maakasutuse vastasmõjust tuuakse välja, et kui muuta toitumise ja toidukasvatamise viise ning hoolitseda metsade eest, siis võib olla võimalik pääseda ohtlikust kliima soojenemisest. Metsade koha pealt on vaja kaitsta troopili vihmametsi, kuid ainult taasmetsastamisele ja biokütuseskeemidele ei tohi lootma jääda. [5]

Tööhõive metsanduse sektoris

Eesti tööhõivest moodustab 10% metsa – ja puidusektor, lisaks saab sinna veel juurde arvestada sektori kaudse ja kaasneva mõju töökohtade loomisele (transport, müük). Eriti olulise tööandjana on metsa- ja puidusektor maapiirkondades ning sektoris on nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järele. [6] Samas töötavad eestlased ka Kesk-Euroopas, kus praegu on suured üraskikahjud. Eesti metsamehi teatakse ja tuntuskase mitmetes Euroopa riikides. [7]

Kuna Euroopas on laiaulatuslikud üraskikahjustused, siis hakkab see lõpuks ka meie puiduturgu mõjutama. Käesoleva aasta esimesel poolel olid puiduturu hinnad languses, eriti on langenud okaspuu paberipuidu hind. [8]

 

Viited:

[1] https://www.eramets.ee/metsandusuudised/keskkonnaagentuuril-valmis-aastaraamatu-mets-2018-kolm-peatukki/

[2] https://www.eramets.ee/metsandusuudised/7-soovitust-kliimamuutustega-voitlemiseks/

[3] https://novaator.err.ee/969546/arutelu-voitleks-kliimamuutuste-vastu-puiduga

[5] https://novaator.err.ee/969068/uro-avaldas-raporti-kliimamuutuse-ja-maakasutuse-vastasmojust

[6] https://www.err.ee/960251/uuringu-kohaselt-annab-metsa-ja-puidusektor-kumnendiku-eesti-toohoivest

[7] https://www.err.ee/960251/uuringu-kohaselt-annab-metsa-ja-puidusektor-kumnendiku-eesti-toohoivest

[8] https://www.eramets.ee/uuringud-ja-statistika/hinnainfo/

[4] https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/brasiilia-amazonase-vihmametsades-on-avastatud-rekordarv-tulekahjusid?id=87186485