You are currently viewing Mai 2018 metsandussektoris
DCIM100MEDIADJI_0129.JPG

Mai 2018 metsandussektoris

  • Post category:Blogi / Uudised

Mai kuu on õige aeg metsa uuendamiseks ja hooldamiseks

Mai kuus jätkus metsaistutus. RMK tutvustas uut metsaistutusmasinat, mis on Skandinaavias juba ammu kasutusel, aga Eestis katsetatakse esmakordselt. Võrreldes käsitsi istutamisega on metsaistutusmasina jõudlus on väga suur [1].

Aasta-aastalt on metsaistutamine hoogustunud. Metsataimede kasvataja sõnutsi pöördutakse istikute ostusooviga tema poole üha rohkem, paraku on istutushooajaks enamus taimi juba broneeritud või ostetud- praeguses turuolukorras oleks mõistlik vähemalt pool aastat taimi ette broneerida. Ostjad eelistavad avajuursetele istikutele potitaimi, sest potitaimi ei pea koheselt maha istutama ja potitaimede istutamine on üldiselt kiirem [2].

Vestman rajas uusi ja täiendas varasemaid metsakultuure 59,2 hektaril istutades 88 300 kodumaist kuuse avajuurset avamaa istikut.

Seonduvalt metsaistutusega on käesoleval aastal on probleemiks kerkinud suurenenud metskitsede arvukus- kui mõned aastad tagasi oli metskitsede populatsioon veel madalseisus, siis praegune loomade arvukus valmistab metsakasvatajatele muret. Esimesed märgid metskitsede arvukuse tõusust, peale 2010 aastat, tekkisid 2016-2017 aastal, mil ilmnesid kitsede poolt tekitatud kahjustused metsataimedel. Kitsed kahjustavad nii kuuse kui männi taimi, metskitsede suurt arvukust näitab just kuusetaimede kahjustumine, sest kuusk ei ole metskitsedel esimene toiduvalik, eriti kui arvestada, et talv oli lumevaene ja kitsede peamine toit (puhmad) oli kättesaadavad [3].

Mai on õige aeg hooldusraietega alustamiseks. Erametsakeskus jagab mai lõpus/ juuni alguses noore metsa hooldamiseks toetust. Noore metsa hooldamise all mõeldakse valgustusraieid ja harvendusraied kuni 30 aastases metsas. Hooldusraied (nii valgustusraied kui harvendusraied) on olulised metsakasvatuslikud tööd [4], kuna korralikult hooldatud mets pakub hiljem omanikule suuremat majanduslikku tulu. Samuti on hooldatud mets visuaalselt ilusam ja paremate liikumisvõimalustega nii looduse nautimiseks kui kõrvalsaaduste kasutamiseks. [5].

Sellel aastal saabus suvi varakult. Juba aprillis kuulutati välja tuleohtlik aeg ning 31.mail kuulutati kogu Eestis välja suure tuleohuga aeg [6], seega on käesolev aasta tuleohu seisukohast veidi teistsugune kuna varasematel aastatel on suure tuleohuga aeg kuulutatud välja juulis/augustis [7]. Kõrgest tuleohust tingituna ongi juba esinenud mitmeid metsapõlenguid: näiteks põles Harjumaal Kuusalu vallas kaitseväe keskpolügonil üle 160 ha maastikku [8] ja 1.juunil põles Viljandimaal Viljandi vallas 4,9 ha mets.  Tulenevalt suurest tuleohust tuleb kõigil metsas viibijatel, nii metsameestel kui loodushuvilistel, olla erakordselt tähelepanelik ning hoolas.

 

Metsandusesektoris toimuv

2018.aasta alguses olid puidu hinnad kõrged. Esimeses kvartalis tõusid nii palgi, peenpalgi, paberipuu kui küttepuu hinnad. Nõudluse ümarmetsamaterjali järgi tekitas eelmise aasta lõpus kehvade ilmastikutingimuste tõttu realiseerimata jäänud metsamaterjal [9].

Mai alguses teavitas puidutööstur Raul Kirjanen uue puidutöötlemistehase rajamisest. Tehase võimalikuks asukohaks on Imavere, kus on juba asub pelletitehas. Esialgu plaanitakse ehitada ainult demoversioon, mis kasutaks kuni 25 000 tm puitu. Tegemist ei ole tselluloositehasega ega konkurendiga Est-For’le- tehase eesmärgiks on toota suhkruid ja ligniini ning tootmisprotsessis väärindatakse kogu puit [10].

Mai kuus liitusid Ühinenud Metsaomanikud ja Kohila metsaselts. Liitumisega tulemusena on Ühinenud Metsaomanikud Eesti suurim metsaühistu, kuhu kuulub ca 1100 metsaomanikku 170 000 ha metsamaaga [11].

Lisaks valmis mais pühaelupaikade kaardirakendus, mis on vajalik nii metsamajandajale (nt FSC sertifikaat ei luba pühaelupaikades metsaraiet) kui loodus- ja kultuuripärandihuvilisele. Kaardirakendus leitav Maa-ameti geoportaalist aadressil: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA35&user_id=at&LANG=1&WIDTH=519&HEIGHT=749&zlevel=0,552500,6505000  [12].

 

Viited:

[1] http://www.eramets.ee/metsandusuudised/rmk-istutab-metsa-masinaga/

[2] https://maaelu.postimees.ee/4486134/metsataimi-kasvatada-pole-nii-lihtne-nagu-paistab

[3] http://www.eramets.ee/metsandusuudised/metskitsed-panevad-istutatud-puud-nahka/

 [4] http://www.eramets.ee/metsandusuudised/noore-metsa-hooldamiseks-makstakse-15-miljonit-eurot/

[5] http://maaleht.delfi.ee/news/keskkond/metsandus/kolm-pohjust-miks-just-nuud-oma-noore-metsa-hooldamisele-moelda?id=82244499

 [6] https://parnu.postimees.ee/4475229/eestis-algas-tanasest-tuleohtlik-aeg

[7] https://vikerraadio.err.ee/832352/vikerhommik-taavi-libe/857776

[8] https://www.err.ee/836194/nadala-eest-lahvatanud-poleng-keskpolugoonil-sai-kustutatud

[9] http://www.eramets.ee/metsandusuudised/korged-hinnad-puiduturul-pusivad/

[10] https://majandus24.postimees.ee/4485175/miljarditehasest-oluliselt-vaiksem-kirjaneni-tehas-voib-tulla-imaverre

[11] http://www.eramets.ee/metsandusuudised/liitumine-muutis-suurimaks-metsauhistuks/

[12] http://www.eramets.ee/metsandusuudised/kaardirakendus-leiab-looduslikud-puhapaigad/