Metsamaa ost

  • Post category:Blogi

Metsamaa ost on oluline otsus, mis võib tuua kaasa mitmeid eeliseid. Kui soovite metsamaad müüa, peate arvestama selle asukoha, suuruse, kvaliteedi, kasvukohatüübi ja paljude muude…

Loe edasiMetsamaa ost

Metsa istutamine

  • Post category:Blogi

Mets on looduse üks tähtsamaid osi ning meie kõigi ühine ressurss. Seetõttu on äärmiselt oluline hoida metsamaad tervena ja kaitsta seda. Üks viis, kuidas saame…

Loe edasiMetsa istutamine

Süsiniku sidumine

  • Post category:Blogi

Metsad mängivad olulist rolli süsiniku sidumisel ning selle protsessi tähtsust ei saa alahinnata. Süsiniku sidumine on oluline, sest see aitab vähendada atmosfääris oleva süsinikdioksiidi taset,…

Loe edasiSüsiniku sidumine

Metsamajanduskava

  • Post category:Blogi

Metsamajanduskava on metsa majandamise ja kasutamise pikaajaline plaan, mis hõlmab metsa seisundi hindamist, metsaressursside kasutamise eesmärke ja meetmeid ning tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. Metsamajanduskava koostamisel…

Loe edasiMetsamajanduskava

Raieõiguse ost

  • Post category:Blogi

Raieõiguse ost aitab metsa omanikul kasumis püsida Sisuliselt tähendab raieõiguse ost, et omanikku vahetavad kinnistul kasvavad puud, mis vastavalt kehtivatele nõuetele raietööde käigus maha võetakse…

Loe edasiRaieõiguse ost
Read more about the article Aprill 2019 metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Aprill 2019 metsanduses

Aprillis toimus metsanduse visioonikonverents 2019, mida saab järgi vaadata siit. [1] Potentsiaalsed vääriselupaigad ja raierahu Maalehes ilmus artikkel, milles selgitati potentsiaalsete vääriselupaikade nimekirja olemust. Potentsiaalsete…

Loe edasiAprill 2019 metsanduses
Read more about the article Märts 2019 metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Märts 2019 metsanduses

Metsade majandamine Märtsis ilmus mitmeid artikleid kuuse-kooreüraskist, nimelt on käesoleval aastal suurem oht kuuse-kooreüraski kahjustusteks. Tulenevalt, eelmise aasta soojast suvest, jõudis kuuse-kooreürask ilmale tuua mitu…

Loe edasiMärts 2019 metsanduses