You are currently viewing Puiduturu hinnaülevaade – september 2023

Puiduturu hinnaülevaade – september 2023

  • Post category:Blogi

September okaspuupalkide turul olulisi muutusi kaasa ei toonud. Kuuga odavnesid männipalgid 1,2%, männipeenpalgid 0,7% ja kuusepalgid 1%. Õrna hinnatõusu tegi kuusepeenpalk (0,5%). Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on kõik sortimendid arvestatavalt odavnenud: männipalk 3,5%, männipeenpalk 6,5%, kuusepalk 5,9% ja kuusepeenpalk 4,4%. Hetkel saetööstuses valitsevat madalseisu kirjeldab veel selgemalt eelmise aasta septembriga hindade võrdlemine. Aastaga on okaspuupalkide hinnad väga tugevalt kukkunud. Nii on männipalk odavnenud 31,1% (38,2 €/tm), männipeenpalk 30,1% (32,6 €/tm), kuusepalk 19% (18,3 €/tm) ja kuusepeenpalk 13,9% (12,5 €/tm).

Lehtpuu jämesortimentide hinnatrendid sortimentide lõikes olid septembris erisuunalised. Arvestatava hinnatõusu (5,3%) tegi seni pikalt langustrendis olnud haavapalk. Teiste sortimentide hinnamuutused olid tagasihoidlikumad. Lepapalk kallines 0,3%, kasepalk odavnes 0,7% ja kasepakk 1%. Poolaasta hindadega võrreldes on suurema languse teinud just kasesortimendid: pakk 9,5% ja palk 14,7%. Lepapalk on samal ajal odavnenud 5,4% ja haavapalk 4,1%. 2022. aasta septembriga võrreldes on suurima langeja tiitli omanik haavapalk (34,7% ehk 32,7 €/tm). Lepapalk odavnes aastaga 23% (20,5 €/tm) ja kasepalk 13,1% (17,7 €/tm). Praeguses majanduslanguse tingimustes on teiste puiduturul müüdavate sortimentide hindadega võrreldes konkurentsitult hästi püsinud kasepaku hind, langedes aastaga kõigest 3,8% (6,9 €/tm). See kinnitab veelkord meie puidutööstuse väga head läbilöögivõimet kasevineeri ja kasetäispuittoodete turustamisel maailmaturul.

Paberipuiduturul on kasvanud kõikide sortide hinnad, kuid ainsana tegi märkimisväärse kasvu okaspuupuit (11,1%). Haavapuit kallines kuuga 2,1% ja kasepuit 0,4%. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hinnatrend sama: männi- ja kuusepuiduhind on tõusnud 12,7%, kasepuidul 2,2% ja haavapuidul 0,1%. Kallim sortiment on jätkuvalt kasepuit ja odavaim haavapuit. Eelmise aasta septembriga võrreldes on hinnalangus paberipuiduturul võrreldes teiste sortimentidega märgatavalt suurem ja see on tingitud aastatagusest erakordselt kõrgest hinnatasemest. Kui okaspuupuit odavnes aastaga ca 40%, siis lehtpuupuit lausa enam kui kaks korda. Aastaga on kasepuit odavnenud 55,5% (69 €/tm), haavapuit 52,5% (48,5 €/tm), kuusepuit 40% (35,2 €/tm) ja männipuit 39,5% (34,4 €/tm).

Küttepuidu hind on jätkanud viimaste kuude hinnatrendi, ehk mõõdukat kasvu. Septembris kasvas hind 2,2% ja jõudis 42,87 €/tm tasemele. Olgu kohe lisatud, et tegemist on käibemaksuta hinnaga. Tavatarbijal, kes käibemaksust ei pääse, tuleb 3-meetrise segaküttepuidu eest keskmiselt tasuda 51,44 €/tm. Juunikuuga võrreldes on hind kasvanud 7,8%, aga eelmise aasta septembriga võrreldes on hind väga tugevalt langenud (44,9% ehk 34,9 €/tm).

Puidu hinnainfot koostab Eesti Erametsaliidu tellimusel Heiki Hepner ja OÜ Tark Mets. Erametsaliidu hinnastatistika tugineb Keskühistule Eramets ja Eesti Puidumüügikeskusele ettevõtete poolt pakutud lõpplao kokkuostuhindadele. Hinnad hinnastatistikas on arvestatud ilma käibemaksuta.

Allikas: MTÜ Eesti Erametsaliit

Puiduturu hinnaülevaade