You are currently viewing Vanad pakendid annavad elu uuele metsale

Vanad pakendid annavad elu uuele metsale

Iga inimene saab omalt poolt panustada keskkonna hoidmisesse. Keskkonnasõbralik harjumus ja oluline panus looduse hüvanguks on kindlasti prügi sorteerimine- jäätmete sorteerimine võimaldab võtta materjale uuesti kasutusse kas esialgsel või muul otstarbel. Pakendite taaskasutamine aitab vähendada energia- ja veekasutust ning õhusaastet. 

Üks materjal, mida saab edukalt korduvkasutada on klaas. Klaasi saab korduvalt taaskasutada ilma, et selle kvaliteet halveneks, seega on tegemist kõige jätkusuutlikuma pakendimaterjaliga. Selleks, et paremini realiseerida taolise väärtusliku materjali potentsiaali ja selle positiivset mõju keskkonnale, on OÜ Eesti Pakendiringlus koostöös Vestman Metsaga ellu kutsunud tänuväärse projekti klaaspakendite kogumiseks.

Projektiga juhitakse tähelepanu sellele kui oluline on klaasist pakendimaterjali taaskasutamine ja õige käitlemine. Usinate kodanike abil kogutakse väärtuslik klaaspakkematerjal kokku ning suunatakse see taas ringlusesse. Lisaks sellele, et klaaspakend saab ümbertöötlemise läbi uue elu, aitab ringlusesse suunatud klaas panna aluse ka uuele metsapõlvele. Nimelt lubab Eesti Pakendiringlus lisaks materjali vastutustundlikule käitlusele iga kokku kogutus 10 000 tonni klaasi kohta istutada 5 hektarit metsa. Selleks, et puutaimed endale õige kasvukoha leiaksid, saame meie Vestmanist oma kompetentsiga Eesti Pakendiringlusele toeks olla. Korraldame metsa istutamise ning hoolitseme selle eest, et noortel puudel oleksid sobilikud tingimused suureks virgumiseks.

Selliselt ühes koos toimetades aitame kaasa süsiniku sidumisele, mitmekesisuse suurendamisele ning puhtamale loodusele. Aga, et meie saaksime veelgi enam uut metsa kasvama panna ning klaasile taaskasutust leida, on oluline ja vajalik kõikide keskkonnast hoolivate kodanike panus. 

Anname kõik oma panuse kogudes klaaspakendid eraldi ja viies need klaasikonteineritesse. Klaasil on terve elu alles ees ning uued metsad ootavad kasvama panemist!