You are currently viewing Juuli 2018 metsandussektoris – metsade mõju kliimale ja muutused puiduturus

Juuli 2018 metsandussektoris – metsade mõju kliimale ja muutused puiduturus

Juulikuu möödus metsandussektoris rahulikult. Kõige põhjalikum artikkel metsanduse teemadel ilmus Delfi uudisteportaalis. Delfi oli koostöös mitmete ajakirjanike kokku pannud suure artikli, kus selgitatakse Eesti metsa/metsanduse ajalugu, metsamajandamise põhimõtteid ja tänast olukorda Eesti metsanduses. Artiklit illustreerivad mitmed fotod, pildid, graafikud ja tabelid, mis loovad teemast olulise visuaalse pildi [1]. Samuti ilmus juulis artikkel EMÜ metsandusteadlastelt, kes selgitavad tänase metsa olemust. Artiklist selgub, et elujõulised metsad aitavad siduda süsinikku ja leevendada kliimamuutuste mõju [2]. Praegu seovad Eesti metsad süsinikku rohkem kui emiteerivad. Et mets ka tulevikus edukalt süsinikku seoks ja kliimamuutustega toime tuleks, on soovitav täna rajada segapuistuid, mis on rohkem haiguse-ja tormikindlamad ning tagavad ühtlasi ka intensiivsema süsiniku sidumise [3]. Puidu  kasutamine kliimamuutuse leevendamisel tuleneb puidu kasutamisel alternatiivsete, tavaliste, materjalide asemel, nagu betoon, metall, jne. Enamasti kulub nende materjalide tootmiseks rohkem energiat ja eraldub rohkem süsinikku [4].

Tõenäoliselt nõudlus puidu järele ainult kasvab, sest puit on muutumas üha populaarsemaks keskkonnasõbralikuks materjaliks. Suur nõudlus on praegu ehitusliku okaspuu puidu, kasevineeri ja kasepaberi järgi [5]. Kuigi Eesti puidu- ja puittoodete eksport Euroopasse on suurenenud, on töötlemata ümarpuidu ekspordimaht vähenenud [6] ning tootjad tahaksid rohkem puitu kohapeal väärindada, kui et töötlemata ümarmetsamaterjali eksportida. Praegu liigutakse järjest rohkem puidu kohapeal väärindamise poole, kuid probleeme on kasepaberipuuga, mida ei ole võimalik Eestis töödelda. Kuigi ümarmaterjali eksport on vähem tulusam kui väärindatud puidu eksport, on siiski praegu kase ümarmaterjali hinnad väga kõrged [7]. Viimase aastaga on puiduturuhinnad tõusnud, enim on kallinenud  just kase hinnad [5] ja tõenäoliselt kase hindadel enam kuhugi tõusta ei ole [7]. Tõuke hindade tõusuks andis eelmise aasta talv ning tugev välisnõudlus [5].

Viited:

[1] http://longread.delfi.ee/artiklid/kas-raiume-liiga-palju?id=83089801

[2] http://epl.delfi.ee/news/arvamus/emu-metsateadlased-annavad-ninanipsu-metsafannidele-enamik-meie-lemmikmetsi-on-tegelikult-kultuurpuistud-mida-moned-nimetavad-halvustavalt-puupoldudek?id=83176715

[3] https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/kuidas-leevendada-kliimamuutusi

[4] http://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/mets-aitab-inimesel-hingata-ning-puidu-kasutamine-kliimamuutusi-leevendada?id=83033969

[5] https://www.err.ee/842110/paberipuit-on-teinud-rekordilise-hinnatousu

[6] https://blog.stat.ee/2018/07/12/eesti-ekspordib-tootlemata-puitu-odavalt/

[7] https://www.err.ee/846157/liit-eesti-tootjad-ei-taha-uldse-toorpuitu-muua