Tasuta konsultatsioon

Raieõiguse müük - tasuta konsultatsiooni saamiseks täida kõrvalolev kontaktivorm.
Konsultatsiooni saate ka helistades numbril 5515005 või kirjutades e-posti aadressile maa@vestman.ee

Raieõiguse müügi protsess võimaldab maaomanikul üle anda õigused oma maal kasvavatele puudele, mille raiumine toimub vastavalt kehtestatud regulatsioonidele. Raiutud puit transporditakse seejärel kokkuostupunkti. Protsess formaliseeritakse maaomaniku ja raieõiguse soetaja vahel sõlmitud lepinguga, mis määratleb metsa üleandmise detailid, millele mõlemad pooled peavad oma heakskiidu andma.

See strateegia on eriti kasulik neile maaomanikele, kes soovivad oma maast jätkuvalt tulu saada. Leping võib näiteks nõuda, et raieõiguse ostnud osapool istutab maha uue metsa, mis sõltuvalt puuliigist võib jõuda raieküpsuseni juba mõnekümne aasta pärast. Selline lähenemine võimaldab maaomanikul raieõigust mitmekordselt müüa oma eluaja jooksul, pakkudes tulevikus võimalikku tulu ka järgnevatele põlvedele.

Kuidas toimub raieõiguse müük?

Ettevõtted võivad raieõigust osta kas ette määratud summaga või lähtuvalt raiutava metsamaterjali mahust. Lõpphind, mille eest raieõigus müüakse, sõltub mitmest tegurist, nagu metsa olukord ja erinevad asjaolud, mis võivad raietöid ja nendega seotud protsesse kas hõlbustada või keerulisemaks muuta.

Kui valitakse fikseeritud summa maksmine, siis lepitakse raieõiguse ostu summa kokku lepingu sõlmimisel. See lähenemine kaitseb metsaomanikku puidu hinna languse eest turul raietööde toimumise perioodi jooksul, mis tavaliselt jääb kuue kuu kuni ühe aasta sisse. Siiski, see võib samuti takistada metsaomanikku saamast lisatulu turuhinna tõusul sel perioodil.

Metsamaterjali mahupõhise müügi korral, arvutatakse makstav summa vastavalt sellele, millise hinnaga metsaettevõte suudab raiutud puitu hiljem müüa. See annab metsaomanikule võimaluse teenida rohkem, kui puidu hind turul tõuseb peale lepingu sõlmimist, ent samas tuleb olla valmis võimalikuks hinnalanguseks ja tulu vähenemiseks.

Küsi pakkumist meie ekspertidelt

Vestman Grupp alustas tegevust aastal 1995, oleme tänasel päeval üks Eesti suurimaid metsamajandusega tegelevaid ettevõtteid. Hoolime nii klientide kui ka keskkonna heaolust. Tahame muuta maailma paremaks, toetades keskkonnasäästlikke ideesid ja tehnoloogiat.

Meie eesmärk on metsa- ja põllumaale kestva väärtuse andmine ja looduse elu- ja liigirikkuse säilitamine ning parandamine.  Hoolitsedes parimal viisil meie kasutuses oleva maa eest hoolitseme parimal viisil Maa, kliima ja iseendi eest. 

Meiega saab ühendust võtta alloleva kontaktvormi kaudu või kontaktnumbrile helistades.

raieõiguse müük