You are currently viewing Lapsed suveks tööle

Lapsed suveks tööle

  • Post category:Blogi

Vestmani ettevõtetel on kindel veendumus ja soov oma põhitegevusaladelt, mis on metsamaa ost ja haldamine ning põllumaade ost ja haldamine, saadavast tulust panustada konkreetne osa kogukonda tagasi.

Metsa ja põllumaad, mida me haldame, asuvad mõistagi maapiirkondades ja nii on meie huvi toetada just maapiirkondade igapäevaelu ja arengut. Leidmaks valdkonna, mis vajaks õla alla panekut ja mis meie tegevusega ka lähemalt või kaudsemalt haakuks, ning mille elluviimisel oleks ka võimalikul suur mõju – selle leidmiseks tehti sõna otseses mõttes mitmekümned tundi uurimistööd.

Meie soov on toetada kindlasti just laste ja noortega seotud projekte. Esimeseks mõtteks oli toetada huviharidust ja vaba aja tegevustega seotud projekte. Kohtusime mitmete omavalitsuste noorsootöötajate ja sotsiaaltöötajatega. Viisime läbi mõttetalgud. Kõige selle tulemusel koorus välja meeldiv tõsiasi, et huviharidusel on omavalitsuste poolt kena rahaline tugi olemas ja lapsevanemate kanda on vaid väike osa kogukulust.

Küll toodi aga korduvalt kitsaskohana välja, et lapsed igatsevad suviseks ajaks organiseeritud töötegemise võimalust, mis ühtlasi võimaldaks taskuraha teenida. On piirkondi kus oli olemas noorsootöötaja kes on valmis laste juhendamise suvisel ajal enda peale võtma, küll aga ei olnud rahalisi vahendeid suvise laagri korraldamiseks. Kohati on keeruline leida lastele ka tööpakkujaid.

Siin sai abiks olla Vestmani ettevõte AS Põlluvara, kelle toel on suviseid töö- ja puhkelaagreid üle Eesti läbi viidud juba neljal suvel. Loodame, et uuel suvel saavad meie koostööpartnerid, põllumaade rentnikest põllumehed, ka enda abikäe ulatada ja TPL-i lastele töövõimalusi pakkuda.