You are currently viewing August 2018 metsandussektoris – muutused puiduturul ning metsameeste-ja teadlaste arvamus metsandusest

August 2018 metsandussektoris – muutused puiduturul ning metsameeste-ja teadlaste arvamus metsandusest

  • Post category:Blogi / Uudised

Puiduturg

II kvartalil olid puiduturu hinnad jätkuvalt kõrgelt, kuid siiski osade sortimentide hinnad olid väikeses languses. Hinnad langesid männipalkidel- ja peenpalkidel, kuusepalkidel- ja peenpalkidel, kasepakul-ja paberipuul ning lepapalgil. Kui võrrelda hindu eelmise aastaga on need jätkuvalt väga kõrged. II kvartalil tõusid okaspuu- ja haavapaberipuu ning küttepuu hinnad. Sammuti ennustab energiatootja Adven Eesti tuleval talvel hakkepuidu hindade tõusu. [1] Hinnatõus küttepuidul ei ole samas soodne kõigile, näiteks väiketootjatele ja puiduküttega majaomanikele. Väiketootja ei jõua konkureerida küttepuidu hindadega sadamas. [2] Kokkuvõtvalt võib öelda, et hinnad ja nõudlus püsivad kõrgel. Kuid samas ei tasu lootma jääda, et hinnad jäävadki kõrges, praegu on lihtsalt väga hea turusituatsioon. [1]

Praeguses turusituatsioonis planeerivad või on teinud mitmed puidutööstused nii Eestis kui välismaal suuremaid investeeringuid. Näiteks plaanib Estonian Cell investeeringut tehasesse, et tõsta tootmismahtu ja muuta tootmisprotsesse efektiivsemaks. AS Toftan katsetab sügisel haava, lepa ja kase saagimist ning kui see läheb edukalt plaanitakse vastavat tehase laiendust. [1] Lisaks alustas Pärnus tööd Metsä Woodi vineeritehas, täismahus peaks tehas töötama juba aasta lõpus. Praegu töötab tehases kolmes vahetuses üle 60 inimese. Plaanis on tööle võtta 200 inimest. [3] Lisaks ostsid 4 metsatööstuse ettevõttet, Ecobirch, Warmeston, Combimill Sakala ja Reopalu, poole metsaveofirmast Iriscorp Transport, mille tulemusena hakkavad saeveskid saama osa tarnitavast puidust Iriscorpi kaudu. Lisaks plaanitakse teha Iriscorpi investeeringuid, et ettevõtet laiendada. [4]

Välismaal kogub hoogu tselluloositehaste rajamine. Näiteks investeeris Tšiili metsafirma mitu miljardit eurot BioBios asuvasse tselluloositehase uuendamiseks ja laiendamiseks. Samuti rajatakse Soome mitmeid tehaseid. Näiteks kaalub Metsä Forest kas Kemis olev tehas uuendada või ehitada uus. Stora Enso plaanib Oulu paberitehase muutmist ja laiendamist ning hiinlased plaanivad biorafineerimistehast Kemisse ja Kemijärvele. Lisaks ehitab tekstiilikiudu valmistav Spinnova uue tehase Jyväskylässe ning Metsä Gruppi Äänekoski tselluloositehas on saavutanud oma täisvõimuse. Samuti töötab suurel jõudlusel Rootsi metsatööstus, kus on tekkinud tooraine puudus ning üha rohkem on hakatud ümarmetsamaterjali importima.  [5]

Metsameeste-ja teadlaste arvamus metsandusest

Mitmed metsamehed- ja teadlasid avaldasid arvamust Eestis metsade majandamise kohta. Näiteks tõdeb metsamees Mart Erik, et pealiskaudne vaataja võibki öelda, et kõik koht on võsa täis, kuid tegelikult võib see sama võsa olla just noor mets, mis võib vajada veidi harvendamist. Samuti selgitab metsamees, et praegu suurenenud raiemahud on tingitud sellest, et ca 70/80 aastat tagasi istuti ja külvati palju metsa, mistõttu on praegune mets küps ja vajab raiet. [6] Emeriitprofessor Artur Nilsson on seisukohal, et tavaline inimene lähtub metsanduse teemadel oma arvamusest, mida tihti kujundab meedia. Samas kipub meedia levitama peamiselt skandaale ning eriti kui leidub ebakompetentseid teadlasi, kes levitavad isiklikku subjektiivset arvamust. Samuti tõdeb emeriitprofessor, et raie maine on ära rikkunud metsaseadus, mis kriminaliseeris raie. [7]

Viited:

[1] http://www.eramets.ee/uuringud-ja-statistika/hinnainfo/

[2] https://www.err.ee/855377/kuttepuidu-hind-on-aastaga-tousnud-ligi-40-protsenti

[3] https://www.err.ee/856628/metsa-woodi-vineeritehas-parnus-alustas-tootmist

[4] https://www.aripaev.ee/uudised/2018/08/23/combimill-ja-warmeston-ostavad-metsafirma?kmi=1hmhcRft2Mdxj%2B9ko44nZ0naJTk%3D

[5] http://m.maaleht.delfi.ee/article.php?id=83492025

[6] http://maaleht.delfi.ee/news/keskkond/metsandus/mart-erik-voime-ju-metsi-kaitse-alla-votta-et-maanteel-soitjad-naeksid-kuidas-puud-surevad?id=83453459

[7] http://m.maaleht.delfi.ee/article.php?id=83181553