You are currently viewing Aprill 2019 metsanduses
Foto: Karl Gerhard Kevvai

Aprill 2019 metsanduses

Aprillis toimus metsanduse visioonikonverents 2019, mida saab järgi vaadata siit. [1]

Potentsiaalsed vääriselupaigad ja raierahu

Maalehes ilmus artikkel, milles selgitati potentsiaalsete vääriselupaikade nimekirja olemust. Potentsiaalsete vääriselupaikade nimekirjas on praegu väga palju eraldisi, kus tegelikult vääriselupaika ei ole. Kuid FSC sertifikaati omavad ettevõtted ei saa siiski müüa antud nimekirjas olevatelt eraldistelt raiutud metsamaterjali. Mistõttu on osad ettevõtted hakanud tellima ekspertiise. Näiteks Metsamaahaldus on ekspertiise tellinud 55 ha ja ainult üks eraldis on osutunud vääriselupaigaks.  [2]

RMK kehtestab iga aasta alates 15. aprillist kuni 15. juunini raierahu, millal üldiselt lageraied ei tehta v.a lageraied puhtmännikutes ja haiguste/kahjurite leviku ära hoidmiseks. Antud perioodil tegeletakse peamiselt metsaistutamise ja -hooldamisega ning metsasihtide ja  – teede korrastamisega. [3] Kuigi erametsades raierahu ei kehtestada, on antud perioodil ka erametsades raiemaht väiksem, sest tegeletakse metsaistutamisega. [4]  Kuid siiski saatsid 3 keskkonnakaitselist organisatsiooni (millega liitusid hiljem mitmed teised organisatsioonid) keskkonnaministrile kirja, millega palusid kehtestada üleriigiline raie rahu. [5,6] Antud kirjale vastasid mitmed metsanudussektori töötavad inimesed, tuues välja, et raiete piiramist lindude pesitsusajaks ei tohi kindlasti teha emotsioonipõhiselt. Üldiselt ollakse seisukohal, et  linde tuleb hoida ja võimalikult vähe segada pesitsusajal [7], kuid metsa on võimalik majandada ka vastutustundlikult  – näiteks tuleb antud perioodil teostada raieid puistutes, mida linnud pesitsuspaikadena ei eelista.  Selline raietööde peatamine jätkaks palgata mitmed tuhanded inimesed. Lisaks otseselt metsandussektoris töötavatele inimestele jääks tööta ka puidu töötlemisega seotud inimesed. Eesti Kaubandus-ja tööstuskoda leiab, et selline raierahu seab ohtu Eesti ettevõttete konkurentsi võime välisriikidega. [8] Eesti Erametsaliit, Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Põllumajandus-ja Kaubanduskoda ja Eesti Talupidajate keskliit tegid keskkonnaministrile omapoolse ettepaneku, mitte kehtestada sellist raie piirangut [7,8].

Metsas toimuv

Käesoleval aastal alustati metsaistutustöödega juba aprilli alguses, kui tavaliselt saab istutustöödega algust teha aprilli keskel. [9]

Lisaks tasub meeles pidada, et alates aprillist kehtestati tuleohtlik aeg, mil looduses võib tuld teha vaid selleks ettenähtud kohtades ja tuulevaikse ilmaga. [10]

 

Viited:

[1] https://www.postimees.ee/6576444/metsanduse-visioonikonverents-toob-tartusse-kokku-metsarahva-et-uhiselt-jargmisteks-aastakumneteks-sihte-seada

[2]https://m.maaleht.delfi.ee/article.php?id=85924597&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+maaleht+%28Maaleht.ee%29

[3] https://www.rmk.ee/organisatsioon/pressiruum/uudised/uudised-2017/tana-algab-riigimetsas-raierahu

[4] https://www.eramets.ee/metsandusuudised/esmaspaevast-voetakse-raietega-rahulikumalt/

[5] https://maaleht.delfi.ee/news/keskkond/metsandus/kiri-ministrile-uldise-raierahu-valja-kuulutamine-kaitseb-nii-linde-metsa-kui-inimeste-sudamerahu?id=85787231

[6] https://www.metsamajandusuudised.ee/uudised/2019/04/05/ministrilt-raierahu-noudvate-organisatsioonide-hulk-kasvab

[7] https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/maainimeste-uhispoordumine-roheaarmuslased-tahavad-kumned-tuhanded-inimesed-mitmeks-kuuks-toota-jatta?id=85823089

[8] https://www.metsamajandusuudised.ee/uudised/2019/04/10/raiekeeld-oleks-suur-hoop-metsa-ja-puidusektori-tootajatele

[9] https://maaleht.delfi.ee/news/keskkond/metsandus/metsatervenduse-osauhing-alustas-metsaistutusega?id=85806761

[10] https://www.eramets.ee/metsandusuudised/laupaevast-algab-eestis-tuleohtlik-aeg/