You are currently viewing Metsaportaal Vestman Grupp

Metsaportaal Vestman Grupp

  • Post category:Blogi

Soovid müüa metsa- ja põllumaad või soovid raie teostamist oma kinnistul?

Tasuta konsultatsiooni saamiseks täida kõrvalolev kontaktivorm.
Konsultatsiooni saate ka helistades numbril 5515005 või kirjutades e-posti aadressile maa@vestman.ee

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost on oluline valdkond, milles oleme spetsialiseerunud. Meie ettevõte pakub professionaalset teenust neile, kes soovivad müüa metsamaad. Meie protsess hõlmab põhjalikku metsamaa hindamist, kus võetakse arvesse mitmeid tegureid nagu metsa vanus, puuliikide mitmekesisus ja maapinna kvaliteet.

Vestman on huvitatud metsakinnistute ostmisest erinevatel eesmärkidel, olgu selleks siis säästev metsamajandamine, looduskaitse või investeeringud. Meie eesmärk on edendada säästvat metsamajandust ja looduskaitset, aidates säilitada bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemide tasakaalu.

Enne metsakinnistu müümist meile soovitame maaomanikel teha põhjalik uurimistöö ja konsulteerida meie asjatundjatega. Võta meiega ühendust üleval oleva kontakvormi kaudu. Meie kogenud meeskond tagab, et kõik tehingud oleksid läbipaistvad, õiglased ja vastastikku kasulikud, pakkudes lahendusi, mis on kooskõlas säästva metsamajanduse põhimõtetega.

Põllumaa ost

Vestman on välja kujunenud kui usaldusväärne partner põllumaa müümisel. Meie ettevõte on pühendunud pakkuma kvaliteetseid teenuseid neile, kes soovivad oma põllumaad müüa. Meie ekspertide meeskond viib läbi detailse maahindamise, arvestades erinevaid aspekte nagu maa viljakus, asukoht ja kasutusvõimalused.

Meie huvi põllumaa vastu tuleneb soovist toetada säästvat põllumajandust, investeerida maamajandusse ja aidata kaasa keskkonnakaitsele. Vestman väärtustab bioloogilise mitmekesisuse ja ökoloogilise tasakaalu säilitamist põllumajandusmaade haldamisel. Meie metsaportaal vastab kõigile küsimustele.

Soovitame potentsiaalsetel müüjatel enne põllumaa pakkumist meile tutvuda põhjalikult kõigi asjaoludega ja konsulteerida meie spetsialistidega. Meie kogenud spetsialistid tagavad tehingute läbipaistvuse ja õigluse, pakkudes säästvaid ja vastastikku kasulikke lahendusi põllumajandusmaa müügiks.

Vestmani metsaportaal on oluline ressurss, mis pakub teavet metsanduse ja põllumajanduse kohta. Vestman Grupp on organisatsioon, mis on spetsialiseerunud metsa- ja põllumajandusmaa haldamisele, pakkudes kestvat väärtust, säilitades ja parandades looduse elurikkust ja liike.

Meie metsaportaal on oluline vahend teadlikkuse tõstmiseks metsade tähtsusest ja säästva metsamajanduse põhimõtetest. Pakume teavet ja ressursse, mis aitavad inimestel mõista metsade rolli meie ökosüsteemides ja kliimas.

Meie eesmärgid

Vestman Grupp asutati 1995. aastal eesmärgiga pakkuda kestvat väärtust metsa- ja põllumajandusmaale. Keskendume looduse elurikkuse ja liikide säilitamisele ja parandamisele. Vestman Grupp usub, et loodus on kõige alus ja ilma looduseta ei oleks olemas midagi, olgu see siis vaimne või materiaalne.

Vestman Grupi visioon on olla säästev metsamajandaja, olles üks suurimaid erametsaomanikke Eestis. Haldame umbes 850 maatükki ja keskendume metsamaa säästvale majandamisele.

Roheinnovatsioon

Vestman Grupp keskendub rohelisele innovatsioonile, et leida uusi ja jätkusuutlikke lahendusi metsa- ja põllumajandusmaa haldamiseks. Arendame uusi tehnoloogiaid ja meetodeid, mis aitavad parandada maa kasutamise tõhusust ja keskkonnasõbralikkust.

Taastuvenergia

Organisatsioon on pühendunud taastuvenergia arendamisele, et vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Arendame erinevaid taastuvenergia allikaid, nagu tuuleenergia, päikeseenergia ja biomass, et leida jätkusuutlikke energiaallikaid.

metsaportaal