Ühiskond

[gallery]

.
Balti traktor Brüsselisse!!

2014. aastal peaks Euroopa Liidus algama uus eelarveperiood, kus muutumas on põllumajandustoetused.
Eesti ja teiste baltimaade põllumajandustoetused on olnud lõppeval perioodil kõige madalamad, ulatudes järgmise aasta lõpuks u. 47%-ni EU keskmisest tasemest.
Eestis oleks see u. 117 eurot hektari kohta, aga näiteks Hollandis ja Belgias makstakse toetust üle 450 euro hektari kohta.
Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi tõuseksid need toetused aastaks 2020, ainult 58% EU keskmisest. See ei rahulda baltikumi põllumehi ja me nõuame vähemalt 90% EU keskmistest toetustest, ehk sellist taset, mida saavad näiteks Rumeenia põllumehed..
Läbirääkimised on käinud pikalt. Seni on Põllumajandusministeerium lubanud, et 75% tase on väga tõenäoline. Kuid viimased uudised Brüsselist kõnelevad suisa vastupidist. 58% toetuste tase saavutataks hoopis aastaks 2019., ehk veel 2 aastat hiljem esialgu pakutust.

Seepärast algatasid balti põllumeeste esindusorganisatsioonid ühisaktsiooni, mille käigus kärutatakse Brüsselisse vana Belaruss tüüpi traktor MTZ-80, et juhtida avalikkuse tähelepanu ebavõrdsusele ja nõuda võrdsemaid toetusi teiste EU põllumeestega.

Toetasime aktsiooni omalt poolt 2000 euroga.
Et meie põllumehed teel ei väsiks ja jõuaksid Brüsselis oma sõnumi edasi anda selliselt, et see kuuldaks ja kuulda võetaks!!!

_________________________________________________________________________________________________

Nordecon  AS ja Vestman Grupi ettevõtte Metsamaahalduse AS toetus Heateo Sihtasutusele.

Vestman Grupp alustas parnterite kaasamist heategevusprojektidesse. Grupi emaettevõte on olnud aastaid Heateo Sihtasutusega koostöös. Nüüd on toetusel aga laiem kandepind.

Nordecon AS taotles Vestman Grupi metsandusega tegelevalt tütarettevõttelt Metsamaahalduse AS luba ehitada tee läbi Metsamaahalduse metsakinnistu tagamaks transpordivõimaluse Nordeconi uuede liivakarjääri.

Osapooled leppisid kokku, et tee ehitamise ja kasutamise eest makstavast tasust pool läheb Heateo Sihtasutuse projektide toetuseks.

                                                                                                            Koostöö Sihtasutusega Brittannia

Vestman Grupp on teinud aastaid koostööd Sihtasutusega Brittannia, kes viib läbi lastele suunatud toetusprojekte Viljandist. Britannia olulisimaks projektiks on Viljandis tegutsev Õpiabi ja Nõustamiskeskus Vasem-Parem.
Koostöö Sihtasutusega EELK  Toetusfond

Vestman Grupp on toetanud Sihtasutuse EELK Toetusfond, mille eesmärk on EELK Majandusarengule kaasaaitamine.