Vestman ühiskonnale

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Meie pikaajalise koostööpartnerid:

Heateo Sihtasutus

Meie kooostöö Heateo Sihtasutusega on väldanud juba

2012. aastal alustas Vestman  parnterite kaasamist heategevusprojektidesse. Grupi emaettevõte on olnud aastaid Heateo Sihtasutusega koostöös. Nüüd on toetusel aga laiem kandepind.

Nordecon AS taotles Vestman Grupi metsandusega tegelevalt tütarettevõttelt Metsamaahalduse AS luba ehitada tee läbi Metsamaahalduse metsakinnistu tagamaks transpordivõimaluse Nordeconi uuede liivakarjääri.

Osapooled leppisid kokku, et tee ehitamise ja kasutamise eest makstavast tasust pool läheb Heateo Sihtasutuse projektide toetuseks.

________________________________________

Sihtasutus Brittannia
Vestman Grupp on teinud aastaid koostööd Sihtasutusega Brittannia, kes viib läbi lastele suunatud toetusprojekte Viljandist. Britannia olulisimaks projektiks on Viljandis tegutsev Õpiabi ja Nõustamiskeskus Vasem-Parem.

________________________________________

Sihtasutusega EELK Toetusfond
Vestman Grupp on aastat toetanud Sihtasutust EELK Toetusfond, mille eesmärk on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku majandusarengule kaasaaitamine. Toetatakse projekte, mis aitavad kaasa kohaliku kogukonna ja kirikuelu edendamisele ja paremale toimimisele.