Uued ametikohad

.

AS Vestman Energia on oma 20-aastase tegutsemisaja jooksul investeerinud metsa- ja põllumaade haldamise, taastuvenergeetika ja biokütuste ning kinnisvaraarenduse valdkondadesse. Oleme oma tegevuses olnud edukad, grupi varade maht on kasvanud tasemeni, kus on vaja senisest veelgi professionaalsemat lähenemist ning kaasata lisajõude grupi investeeringute portfelli haldamisse.

Olemegi nüüd otsimas oma meeskonda

business controllerit

kelle ülesanneteks on:

–    grupi ressursside parima kasutuse korraldamine, ja sel eesmärgil süsteemi kujundamine ja töös hoidmine,

–    grupi ettevõtete äriprotsesside tulemuslikkuse ja tasuvuse analüüs ning lahenduste väljatöötamine nende     .    parendamiseks,

–   osalemine grupi strateegilises juhtimises koos omaniku/juhataja ja tütar- ja sidusettevõtetes töötavate .  .  .       .   tegevjuhtide ja koostööpartneritega,

–    investeeringute, ettevõtete ja majanduskeskkonna analüüs,

–    riskijuhtimine,

–    grupi majandus- ja juhtimisarvestuse valdkonna juhtimine.

Edukas kandidaat on majandus- või rahandusalase kõrgharidusega, ning omab eelnevat edukat töökogemust, väga head analüüsi- ja seoste loomise võimet ja kogemust ettevõtete analüüsimisest, head aktiivsustaset ja organiseerimisvõimet, praktilisust lähenemisel ja võimet asju ise ära teha.

________________________________________________________

ning Vestmani osalusega Warmeston Gruppi, kes haldab kolme pelletitehast

 

finantstaustaga juhatuse liiget

kes korraldab:

–       juhtimissüsteemi loomist,

–       ettevõtte kultuuri ja personali arendamist,

–       tugifunktsioonide tööd,

–       raamatupidamist ning finants- ja ärianalüüsi,

–       ettevõttele vajalike IT lahenduste ellurakendamist (sh tootmistegevuseks vajalikud lahendused)

luues sellega kõik eeldused teistel juhtkonna liikmetel pühenduda ainiti tootmise ja ostu-müügi korraldamisele.

Edukas kandidaat on majandusalase kõrgharidusega ning omab eelnevalt nii protsesside kui ka inimeste juhtimise kogemust. Teda iseloomustab analüüsimis- ja planeerimisoskus, strateegiline mõtlemine, head suhtlemisomadused, meeskonnatöö väärtustamine ning pühendumus.

Ettevõte pakub

Pakume nii juhtimisalaseid kui intellektuaalseid väljakutseid, huvitavat tööd, selgeid eesmärke ja konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti.

Lisainfo

Mõlema ametikoha asukoht on Lõuna-Eestis.

Palume saata oma CV ja vabas vormis avaldus vastavalt märksõnaga “business controller” või “juhatuse liige” hiljemalt 31. detsembriks 2014 e-postiaadressile heli.harm@vestman.ee.

Lisainfo telefonil 4336570