Maavarad


Kruusakarjäärid


Viljandi vald (Supsimari II kruusakarjäär)


Asukoht:
Viljandimaa Viljandi vald Luiga küla
Katastritunnus 57002:002:0241

Kaevandaja:
Forek OÜ
aadress Jõe 3, Tallinn

Tarvo Sikka
müügijuht
Mob: (372) 517 6087
E-post: tarvo@eestikillustik.ee


___________________________________________________________________________________________________________

Ida-Virumaal Karlepi karjäär


Asukoht:
Ida-Virumaa, Iisaku vald, Varesmetsa küla
Katastritunnus 22401:003:0280

Täiteliiva müük:
Mineraal OÜ
aadress Tallinn, Järvevana tee 9g

Arvo Punt
juhatuse liige
Mob: (372) 56 805 229
E-post: arvo@mineraal.ee


___________________________________________________________________________________________________________

Pihuvere kruusPihuvere kruusakarjääris toodame kruuskillustikku, purustatud kruusa ning looduslikku kruusa.

Toodetavad kruuskillustikud vastavad kvaliteedi standardile, mille kohta on AS Teede Tehnokeskuse poolt väljastatud tootmisohje sertifikaat.

Kaevandaja:
Forek OÜ
aadress Jõe 3, Tallinn

Tarvo Sikka
müügijuht
Mob: (372) 517 6087
E-post: tarvo@eestikillustik.ee

Kruuskillustikud vastavad EVS-EN 13242:2006 ja EVS-EN 12620:2005 kvaliteedi standardile.


_____________________________________________________________________________________________________


Ulsi kruusakarjäär (Raasiku vald)Asukoht:
Harjumaa Raasiku vald Mallavere küla
Katastritunnus 65102:001:0270

Kontakt:
Metsamaahalduse AS
Koduleht: www.vestman.ee

Taavi Raadik
Juhatuse liige
Mob: (372) 50 56 231

Karjäär on avamata. Karjääril on olemas kaevandamise luba.
Avame karjääri kui tekib toodangu vastu nõudlus.