Kinnisvara

.

Kinnisvaraga  tegelevad  Vestman Grupi  kolm ettevõtet- Piibeleht Arendus Lõuna-Eestis,  Prokom Põhja -Eestis ning  Vestman Latvija Läti Vabariigis.

Meie kinnisvaraalane tegevus hõlmab kinnisvara otsustusalasid: arendamine ja investeerimine.

Meie eesmärk on leida ja luua kasutuseta seisvale kinnisvarale lisaväärtusi.   Kinnisvaraarenduse tulemusel anname tühjadele maatükkidele, läbi detailplaneeringu või kasutusotstarbe muutmise, uut  energiat.

Kinnisvaraarenduse toormaterjalina kasutame meie oma kinnisvaraportfellis olemasolevaid ja ka omandatavaid, oma senise  parima kasutuse minetanud, maatükke, mille asukoht ja suurus on sobivad meie äriideede teostamiseks ning toetavad meie missiooni luua ja arendada inim -ja loodussõbralikku  kinnisvara.

Oleme kinnisvaraarenduse projektijuhid. Meie vältimatud abilised on planeerijad, arhitektid, projekteerijad, hindajad, ehitajad ja kohalikud omavalitsused. Meie äriideede õnnestumine sõltub paljuski just neist spetsialistidest.
Meie suuremad ja olulisemad projektid asuvad Tartumaal: