Keskkonnasäästlikud tehnoloogiad


AS Vestman Energia teeb investeeringuid keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse. Seni oleme kaasrahastanud kolme arendusprojekti, kuid oleme avatud ka uutele investeerimis-ideedele.

Stigo, kes on välja töötanud prototüübi ökonoomsele elektrisõidukile, mille esimene partii on tänaseks jõudnud tootmisse.

EcoRusMetall. kasutatud pliiakude ümbertöötlemise tehase rajamine Venemaal Slantsõs
 partnerluses 
OÜ-ga Ecomet Invest. Tehase pliiakude ümbertöötlemisvõimsus on 30 tuhat t/a ning toodanguks 17 tuhat tonni pliid ja -sulameid. Tehas valmib
 2013. aasta lõpuks ning kogumaksumus 25 miljonit eurot.
 Tootmiseks kasutatakse tänapäevast tehnoloogiat, Engiteci CX®
t võimaldab vanadest akudest efektiivseimal
 moel pliid toota ning minimeerida  seejuures heitmeid.

OÜ Marble invest, kelle eesmärgiks tulevikku suunatud ettevõttena on rahastada ja arendada innovaatilisi ideid energia- ja rohemajanduse sektoris, keskendudes peamiselt  taastuvenergiaga seotud võimalustele.