AS Vestman Energia


AS Vestman Energia tegevusaladeks on:

* Investeeringud taastuvenergeetikasse

AS Vestman Energia omab osalust AS-s Nelja Energia. Viimane on osanik tuuleparkides Eestis, Lätis ja Leedus.

* Investeeringud keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse

Oleme investeerinud innovatsioonilisse ettevõttesse Stigo, kes on välja töötamas ökonoomset elektrisõidukit.


NB! Grupi ettevõtete haldamises olevate maade biomassi energeetiline väärtus on ligikaudu 340 Gwh.