Taastuvenergia


AS Vestman Energia on investeerinud taastuvenergeetika edendamisse. Kuulume kodumaiste invstorite hulka, kes omavad partnerluses kokku 29% osalust Baltimaade ühes suurimas taastuvenergia tootjafirmas AS Nelja Energia.

Nelja Energia tegevus on fokuseeritud neljale taastuvenergia allikale – tuul, vesi, biomass ja päike ning ettevõte on osanik tuuleparkides kogu Baltikumis.