Töö- ja puhkelaager 2013!

.

Meie ettevõtted tegutsevad maapiirkondades.  Teenime seal tulu ja olles huvitatud kohaliku kogukonna heast käekäigust, soovime jätta osa põllumaade haldamisest laekuvast rahast samasse  piirkonda.

Prioriteediks on lastele ja noortele suunatud projektid. Paneme koos oma heade koostööpartnerite-põllumajandustootjatega õla alla suvistele laste töö- ja puhkelaagrite korraldamisele.

Toetuse taotlemise tingimused:

1) Laagri korraldamine peab olema kooskõlas kõigi seadusest tulenevate nõuetega.

2) Toetame laste töö- ja puhkelaagreid, st laagreid, kus lastel on võimalik ka tööd teha ja selle eest tasu saada. Meilt on võimalik taotleda toetust laagri korralduskulude katmiseks: transport, toitlustus, tööriistad jms.

3) Töövõimaluse tagab lastele laagri korraldaja.

4) Töötasu maksab lastele tööandja.

5) Laagri korraldaja on valmis andma laagri lõppedes meile tagasisidet selle õnnestumise kohta.

Oleme oma heade koostööpartnerite-põllumajandustootjate seas viimas läbi laiaulatuslikku küsitlust aitamaks leida lastele töötamise võimalusi ja kohe, kui mõnel tootjal on ka suveks 2013 midagi pakkuda, anname sellest teada.

Juhul kui teie 2013. a suve laste töö- ja puhkelaager ülaltoodud tingimustele vastab ning eelarves on kulusid, mis vajavad katmist, jääme aadressile polluvara@vestman.ee ootama täidetult juuresolevat ankeeti.

Toetuse taotlemise ankeet.

 

Samas võib antud infot silmas pidada juba ka 2014. aasta töö- ja puhkelaagrite planeerimisel.

Toredat koostööd soovides

AS Põlluvara

tel 385 0249

e-post polluvara@vestman.ee