Põllumajandustootmine

.

Põllumajandustootmisega tegeleb Vestman Grupi põllundusfirma AS-i Põlluvara tütarettevõte OÜ Viljatootja, kes kasvatab teravilja ja õlikultuure Tartu ja Põlva maakonnas- Võnnu, Mooste ja Ahja vallas. Osaühingu tootmiskompleks asub Võnnu vallas, Lääniste külas.

Lähtuvalt meie missioonist, aidata kaasa roheliste tehnoloogiate levikule, kasutab ettevõte taimekasvatuses alates 2010. aastast 100% mahetootmise põhimõtteid ning kuulub seega ka mahetootjate ridadesse.

2016. aasta statistikatulemuste põhjal on OÜ Viljatootja Eesti suurim mahekultuuride kasvataja võttes aluseks pindala, mida ettevõte kasutab õlitaimede ning tera- ja kaunviljade kasvatamiseks.

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduses seotakse süsinikku mulda ja vähendatakse kliimamuutusi ning kulutatakse vähem energiat.

Meie taimekasvatuse põhiartikliteks on maherukis, -nisu, -kaer, -hernes, -uba ja rüps. Kokku on ettevõtte kasutuses 1340 ha põllumaad. Lisaks teraviljale  ja õlikultuuridele kasvatame haljaskultuure, et parandada muldade viljakust.

Alates 2016. aastast toimub ettevõtte kogu planeerimine: kultuuride valikust kuni finantsplaneerimiseni, põlluraamatu pidamine ning analüüs eAgronomis .

Toodangu turustamiseks oleme astunud Eesti mahetootjaid koondavasse tulundusühistusse Wiru Vili , kes korraldab mahetoodangu kokkuostu ja ühismüüki, et realiseerida toodang põllumehe jaoks parima hinnaga. Suur osa ühistu poolt kokkuostetavast mahetoodangust läheb ekspordiks teistesse Euroopa riikidesse.

.