Keskkond

.

Meie visiooniks on olla vastutustundlik rohe-ettevõtja – erinevate projektide kaasrahastaja ja elluviijana. Oleme avatud uutele investeerimis-ideedele, mis aitavad muuta maailma paremaks.

Säästlikel printsiipidel metsa majandamine ja keskkonnasõbralik põllumajandus on meie põhimõteteks olnud aastaid. Näeme tulevikupotentsiaali rohe-ettevõtluses, sest meie kõigi heaolu ja tervise huvides on oluline keskkonda säästa ning suhtuda sellesse hoole ja austusega.

Meie tegevus rohe-ettevõtluses:

–       taastuvenergia tootmine AS Vestman Energia osalusena AS Nelja Energia omanikeringis;

–       biokütuse (puidupelleti) tehase rajamine AS Vestman Bioenergy poolt

–       keskkonnasäästlike tehnoloogiate kaasrahastamine AS Vestman Energia poolt: elektrisõiduk Stigo prototüübi loomine, pliiakude ümbertöötlemise tehase rajamine Venemaale Slantsõsse partnerluses              OÜ-ga Ecomet Invest ning  investeering AS-i  4E Tehnoinvest OÜ, kelle eesmärgiks tulevikku suunatud ettevõttena on rahastada ja arendada innovaatilisi ideid energia- ja rohemajanduse sektoris, keskendudes peamiselt  taastuvenergiaga seotud võimalustele.

Oleme avatud uutele investeerimis-ideedele, millega on saavutatav keskkonnasääst ja rohelise mõtteviisi suurem levik ühiskonnas.