Ettevõttest

.

Maa, tuli, vesi ja õhk – erinevate filosoofide ning usundite järgi koosneb maailm neljast elemendist. Aastal 1995 tegevust alustanud Vestmani (toonane nimi Maa ja Talu) tegevus põimub kõigi nende elementidega.

Meie fookus liigub samas rütmis ümbritseva maailmaga. Kui inimkonna põhimureks on saanud toidu- ja energiavarud ning saastunud elukeskkond, siis neile valdkondadele keskenduvad ka Vestman grupi ettevõtete tänased tegemised.

MISSIOON

– Haldame maid ja metsi heaperemehelikult ja keskkonnasäästlikult.
– Aitame kaasa investeeringutega roheliste tehnoloogiate ja ideede levikule.

__________________________________

Neli investeerimisvaala:

Metsandus

Mets tähendab toorainet ja energiat, metsa tähtsus ressursina kasvab majanduses pidevalt. Ei saa aga unustada, et tegemist on ka ühe tähtsaima eluskoosluse ning inimkonna “kopsudega”.

Kasvatame ja majandame metsi jätkusuutlikult. Omame erialaseid oskusi ja eeliseid Eesti ühe suurema erametsaomanikuna pikaajalise kogemuse ja teiste metsandusettevõtetega klastris tegutsemise tõttu.

__________________________________

Põllumajandus

Maailma rahvastiku kasv tõukab tagant toiduainete hindu. See kindlustab tulevikuks põllumeestele stabiilse käibe ning kasumikasvu. Lisaks aitavad eurotoetused põllumehi püsida konkurentsis ja teha investeeringuid seadmeparki.

Vestman maade haldajana seisab heaperemeheliku põllumajanduse ja Eestimaise põlluressursi efektiivse kasutamise eest.


Energeetikasektor

Energeetikat ei mõjuta majandusarengud maailmas, vaid energeetika mõjutab ise aina kasvava inimpopulatsiooni ning vajaduste tõttu teisi ärivaldkondi. Meie tänasteks suundadeks on tuuleenergeetika ja biokütused, aga ka erinevad jäätmete taaskasutusprojektid vanade akude ümbertöötlemise näol.

________________________________

Vastutustundlik  ja roheline äri

Usume, et tulevikupotentsiaali omavad ühiskonna häid tavasid ja rohelisi printsiipe järgivad ettevõtjad. Üha rohkem inimesi teevad ostu- ja tarbimisotsused mitte ainult kaubamärke ja hindu arvesse võttes vaid arvestades ka nende tegevust ja tootmise põhimõtteid.
Vestman on avatud vastutustundlikele ja innovaatilistele rohe-investeeringutele osaledes neis investorina.